Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Jste tu poprvé? Tohle musíte vidět!
» Obsah > Do hloubky > Povolání postav

Povolání postav

Každý ze tří národů má 4 stejná základní povolání a jedno zvláštní bojové povolání, které se mezi národy liší.
Vyjímku tvoří Arabové, kteří mají navíc povolání Šejk, které je unikátní a nachází se pouze v kampani a v určitých misích ve hře více hráčů.

Každá postava může vykonávat kterékoliv povolání.
Postavám lze přiřadit povolání v odpovídajících budovách. Některé činnosti může provádět postava kteréhokoliv povolání, jiné činnosti jsou specifické pro dané povolání. Postavy vykonávají činnost s efektivitou odpovídající jejich dovednostem, přičemž povolání postavy zdvojnásobuje úroveň její dovednosti v tomto povolání.

Vlastnosti postav
Postavy se od sebe liší kromě svého vzhledu a povolání, které právě vykonávají, také svými vlastnostmi. Tyto vlastnosti jsou:

 • Dovednosti - úroveň postavy v bojové, pracovní, mechanické a vědecké dovednosti. Úroveň se navyšuje zkušeností, která je získána při činnostech.
 • Obratnost - určuje rychlost pohybu postavy. Obvykle se pohybuje od 8 do 12.
 • Výdrž - určuje základní obranu postavy. Obvykle se pohybuje od 8 do 12.
 • Národnost - je americká, arabská a ruská. Určité výzkumy ovlivňují pouze postavy určité národnosti.

Dostřel zbraní uveden jako - minimální dostřel až maximální dostřel. Jednotkou jsou hexy.
Síla zbraní je uvedena jako síla proti - měkkým cílům / vozidlům / budovám. Síla se používá k určení poškození cíle.
Kadence zbraní typu A uvedena jako - počet výstřelů / doba nabíjení.
Kadence zbraní typu B uvedena jako - doba míření / doba nabíjení.
Účinnost zbraní uvedena jako účinnost proti - měkkým cílům / vozidlům / budovám. Účinnost zahrnuje sílu zbraně i její kadenci.

Základní povolání:

Dělníci
Dělník
Dělník se váže na pracovní dovednost postavy. Postava se může změnit na dělníka ve skladu nebo velkoskladu.
Dělník je jediné povolání, které je schopno začít stavbu budov, opravovat budovy, rozebírat budovy a přenášet materiál (zvedat a pokládat ho na zem, vynášet a donášet ho do skladiště nebo nákladního prostoru vozidla a také doplnit palivo vozidlu pokud nese barel ropy). Dělník je také schopen navýšit úroveň budovy na úroveň své pracovní dovednosti a díky bonusu do pracovní dovednosti dokáže dělník stavět budovy rychleji než jiná povolání. Dělník také dokáže hráči přivlastnit cizí budovy - pokud nemají posádku a nejsou připojeny ke svému skladišti. Schopnosti dělníka nejsou vázané pouze na vlastní budovy, dokáže tedy rozebírat, stavět a opravovat i cizí budovy a také vynést materiál z cizího skladiště.
Dělník je nebojové povolání, proto má na svoji obranu pouze pistoli a nemá žádnou zbroj. Arabští dělníci se od ostatních liší schopností umisťovat na stromy skryté kamery (má-li hráč vynalezenou potřebnou technologii).
Pistole (B)
 • Dostřel: 1 až 6
 • Síla: 80 / 50 / 20
 • Kadence: 40 / 10
 • Účinnost: 16 / 10 / 4
 • Vylepšení: Rozvoj zbraňových technologií 1
Rozebírání budovy (A)
 • Dostřel: 1 až 1
 • Síla: 0 / 0 / 155
 • Kadence: 1 / 30
 • Účinnost: 0 / 0 / 50
 • Vylepšení: žádné

Mechanici
Mechanik
Mechanik se váže na mechanickou dovednost postavy. Postava se může změnit na mechanika v dílně nebo továrně.
Mechanik jako jediný dokáže opravovat poškozená vozidla a vyrábět nová v továrně. Přestože každé povolání dokáže řídit vozidlo a obsadit prázdné cizí vozidlo, mechanik se svým bonusem do mechanické dovednosti řídí vozidla daleko účiněji. Je také schopen řídit dálkově ovládaná vozidla z řídící věže a odtlačit vozidlo, kterému došlo palivo. Vozidlo, které řídí mechanik, má také k dispozici příkazy k rozebrání vozidla v továrně a opravě vozidla (mechanik vystoupí a začne opravovat vozidla ve své blízkosti, jakmile nemá co opravovat nastoupí zpět do svého vozidla).
Mechanik je vyzbrojen pistolí a nenosí žádnou zbroj. Ruští mechanici mají jako jediní možnost začít stavbu Behemota (má-li hráč vynalezenou potřebnou technologii).
Pistole (B)
 • Dostřel: 1 až 6
 • Síla: 80 / 50 / 20
 • Kadence: 40 / 10
 • Účinnost: 16 / 10 / 4
 • Vylepšení: Rozvoj zbraňových technologií 1

Vědci
Vědec
Vědec je spojen s vědeckou dovedností postavy. Postava se může změnit na vědce v kterékoliv laboratoři.
Vědci jsou nezbytní pro výzkum technologií v laboratoři, léčení raněných postav a odhalování ložisek ropy a siberitu. Po vynalezení potřebného výzkumu jsou vědci také schopni komunikovat s opolidmi a ochočit je navlékáním kraťasů v barvě své strany.
Vědec nosí pistoli na plašení opolidí a nenosí žádnou zbroj. Ruští vědci jsou po vynalezení potřebných výzkumů schopni si hackováním přivlastnit cizí počítačová vozidla a umisťovat východ z teleportu. Arabští vědci naopak dokáží kontaminovat ložiska siberitu, čímž dojde k jejich zničení.
Pistole (B)
 • Dostřel: 1 až 6
 • Síla: 80 / 50 / 20
 • Kadence: 40 / 10
 • Účinnost: 16 / 10 / 4
 • Vylepšení: Rozvoj zbraňových technologií 1

Vojáci
Voják
Pro vojáka je důležitá bojová dovednost. Postava se může změnit na vojáka ve zbrojnici nebo kasárnách.
Voják je základní bojovou jednotkou. Je vybaven útočnou puškou a lehkou zbrojí, která mu poskytuje bonus +5 k obraně. Dokáže také ovládat obranné věže lépe než jiná povolání.
Unikátní schopností vojáka je možnost se plazit. Pokud je voják ve stavu plížení vzroste jeho obrana o 50 % a pohybuje se o 66 % pomaleji. Dále také klesne jeho dohled přibližně o 25 % a nepřátelské jednotky ho zahlédnou na vzdálenost o 28 % kratší než obvykle. Plížící se voják tedy zahlédne stojícího vojáka o jeden hex dříve. Na viditelnost při plížení nemá vliv výška trávy.
Arabští vojáci jsou navíc schopni pokládat dálkově ovládané a časované nálože (má-li hráč vynalezenou potřebnou technologii).
Útočná puška (A)
 • Dostřel: 1 až 8
 • Síla: 18 / 14 / 4
 • Kadence: 30 / 45
 • Účinnost: 18 / 14 / 4
 • Vylepšení: Rozvoj zbraňových technologií 1

Zvláštní povolání

Zvláštní bojová povolání jsou přístupná hráčům až po vynalezení potřebné technologie.
Na zvláštní bojové povolání se může v kasárnách změnit postava libovolné národnosti, požadavkem je pouze vynalezená technologie a kasárny odpovídajícího národa. Vyjímkou je Šejk, který může být pouze arabské národnosti.

Odstřelovači
Odstřelovač
Zvláštní bojové povolání Američanů. Postava se může změnit na odstřelovače v amerických kasárnách, pokud je vynalezena technologie Laserové zaměřovače.
Odstřelovači používají odstřelovací pušku, která jim dává velký dostřel, dohled a sílu proti měkkým cílům. Díky síle odstřelovací pušky je možné odstřelovači efektivně zraňovat řidiče vozidel a zabít ho bez toho, aniž by došlo k výraznému poškození samotného vozidla.
Technologie Uspávací munice dává odstřelovačům možnost cíl pouze uspat. Spící postava upadne na zem a zůstane ležet po delší dobu neschopna jakékoliv akce. Pokud se odstřelovači podaří uspávací municí zasáhnout řidiče vozidla, spící řidič vypadne z vozidla ven.
Odstřelovací puška (B)
 • Dostřel: 2 až 14
 • Síla: 360 / 48 / 24
 • Kadence: 60 / 60
 • Účinnost: 30 / 4 / 2
 • Vylepšení: Rozvoj zbraňových technologií 2
Uspávací munice (B)
 • Dostřel: 2 až 14
 • Síla: 360 / 0 / 0
 • Kadence: 60 / 60
 • Účinnost: 30 / 0 / 0
 • Vylepšení: žádné?

Bazukéři
Bazukér
Zvláštní bojové povolání Rusů. Postava se může změnit na bazukéra v ruských kasárnách, pokud je vynalezena technologie Bazuka.
Bazuka dělá z bazukéra účinnou jednotku v boji proti vozidlům a budovám a poskytuje mu vyšší dostřel s možností střílet naslepo. Bazuka způsobuje plošné poškození, ale není zcela přesná a může částečně minout zamýšlený cíl. Bazukéři také nosí těžkou zbroj, která jim poskytuje bonus +10 k obraně. Kvůli váze své zbroje a zbraně se však bazukéři pohybují pomaleji, což se projevuje v postihu -3 k rychlosti.
Po vyzkoumání potřebných technologií mají bazukéři přístup k speciální munici - zpomalovací a přemisťovací. Zpomalovací munice vytváří dočasné tau-pole, které ve svém dosahu zpomalí jednotky nedisponující touto technologií. Přemisťovací munice přemístí všechny jednotky ve svém dosahu směrem pryč od místa dopadu.
Bazuka (A)
 • Dostřel: 4 až 13
 • Síla: 333 / 312 / 250
 • Kadence: 1 / 99
 • Účinnost: 10 / 25 / 25
 • Vylepšení: Rozvoj zbraňových technologií 2

Minometčíci
Minometčík
Zvláštní bojové povolání Arabů. Postava se může změnit na minometčíka v arabských kasárnách, pokud je vynalezena technologie Minomet.
Minometčík je schopný útočit z velké vzdálenosti a je efektivní vůči všem druhům cílů. Rozptyl a doba letu granátu z minometu však výrazně ztěžuje boj s rychlými vozidly. Minometčíci nosí pouze lehkou zbroj, která zvyšuje obranu o 5 bodů, ale váha minometu se podepisuje na jejich rychlosti postihem -2.
Minomet (A)
 • Dostřel: 7 až 15
 • Síla: 600 / 240 / 120
 • Kadence: 1 / 74
 • Účinnost: 16 / 16 / 16
 • Vylepšení: Rozvoj zbraňových technologií 2

Pouštní bojovník
Šejk - pouštní bojovník
Šejk je zvláštní povolání dostupné pouze pro Araby a to pouze v kampani a v některých misích při hře více hráčů. Žádná budova neumožňuje udělat z postavy Šejka a postava, která je Šejkem nemůže své povolání změnit.
Šejkové mají pohyb v krvi, proto je jejich rychlost o 3 body vyšší než u jiných povolání. Jsou vyzbrojeni karabinou a šavlí. Zatímco karabina je srovnatelná s útočnou puškou vojáků, šavle dokáže vmžiku usmrtit nepřátelského vojáka.
Šejk je také schopen zkrotit divoké mastodonty a šavlozubé tygry. Zkrocený tygr následuje Šejka a útočí na nepřátelské jednotky v jeho okolí, mastodont slouží jako vozidlo, ze kterého Šejk může střílet karabinou zatímco mastodont útočí svými kly.
Karabina (B)
 • Dostřel: 2 až 8
 • Síla: 100 / 50 / 25
 • Kadence: 40 / 10
 • Účinnost: 20 / 10 / 5
 • Vylepšení: žádné?
Šavle (A)
 • Dostřel: 1 až 1
 • Síla: 492 / 164 / 82
 • Kadence: 1 / 40
 • Účinnost: 30 / 10 / 5
 • Vylepšení: žádné?

Opolidé:

Opolidé mají stejné vlastnosti jako lidé až na některé vyjímky. Opolidé mají obvykle velkou rychlost pohybu, nejsou schopni stavět budovy pokud nemají povolání dělník a povolání mechanik a vědec nemohou vykonávat vůbec.
Opolidé sdílí zkušenost mezi bojovou a pracovní dovedností. Všechny činnosti, které opočlověk provádí, mu dávají stejné množství zkušenosti do obou těchto dovedností. Mechanickou a vědeckou dovednost není možné u opočlověka zlepšovat.

Všechny národy mohou ochočit opolidi, ale každý národ má jiná omezení v jejich použití.

Opočlověk
Nezkušený opočlověk
Zkrocený opočlověk, který poslouchá příkazy hráče a nosí kraťasy v barvě jeho strany.
Nedokáže používat moderní nástroje a je tedy schopen pouze útočit na nepřátele svými pěstmi.
Pěsti (A)
 • Dostřel: 1 až 1
 • Síla: 92 / 34 / 59
 • Kadence: 1 / 20
 • Účinnost: 11 / 4 / 7
 • Vylepšení: žádné?

Opočlověk dělník
Opočlověk Dělník
Rusové a Američané nezávisle na sobě dokázali naučit opolidi používat pracovní nástroje a vycvičit tak z opolidí dělníky. Opočlověk dělník je schopen stavět, opravovat a navyšovat úroveň budov a také přenášet materiál. Není však schopen rozebírat budovy ani začít stavbu nové budovy.
Opočlověka je možné změnit na dělníka v americkém a ruském skladišti nebo velkoskladu po vynalezení potřebné technologie. K útoku používá stále jen své pěsti.
Pěsti (A)
 • Dostřel: 1 až 1
 • Síla: 92 / 34 / 59
 • Kadence: 1 / 20
 • Účinnost: 11 / 4 / 7
 • Vylepšení: žádné?

Opočlověk voják
Opočlověk Voják
Po správném tréninku, který mohou opočlověku poskytnout Rusové a Arabové, je opočlověk schopen zacházet s útočnou puškou a stává se z něj voják. Opočlověk voják nepoužívá své pěsti, pouze pušku a není schopen plížení jako běžní vojáci.
Opočlověka je možné změnit na vojáka v ruské a arabské zbrojnici nebo kasárnách po vynalezení potřebné technologie.
Útočná puška (A)
 • Dostřel: 1 až 8
 • Síla: 18 / 14 / 4
 • Kadence: 30 / 45
 • Účinnost: 18 / 14 / 4
 • Vylepšení: Rozvoj zbraňových technologií 1

Opočlověk Kamikaze
Opočlověk Kamikaze
Arabové dotáhli vojenské využití opolidí ještě dále a využitím indoktrinačních technik dokáží přesvědčit opočlověka, aby si nechal navléknout vestu s výbušninami a v podstatě se proměnil na pohyblivou minu.
Takto vybavený opočlověk přiběhne k vybranému cíli a v jeho bezprostřední blízkosti se odpálí. K odpálení výbušniny dojde i v případě úmrtí opočlověka.
Opočlověka lze po vynalezení potřebné technologie opásat výbušninami v arabských kasárnách.
Vesta s výbušninou (A)
 • Dostřel: 0 až 1
 • Síla: 2020 / 758 / 673
 • Kadence: 1 / 100
 • Účinnost: 200 / 300 / 400
 • Vylepšení: Rozvoj zbraňových technologií 2 a 3

Autor: Daniel 'zoNE' Gabryś
Překlad a úprava: Enguzrad, Timeshifter
Aktuální pro: 2.0.3.0
» Obsah > Do hloubky > Povolání postav
Stránka vygenerována v 0.019 sec
Zavoláno 16 dotazů do databáze