Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Pierwszy raz tutaj? Przeczytaj to!
» Indeks > Opisy > Parametry

Parametry

Podobnie jak wiele innych gier, tak i Original War posiada swoją listę parametrów, które pozwolą na dostosowanie jej pod nasze wymagania już podczas jej uruchomieniu. By z nich skorzystać, należy uruchomić grę ze specjalnie wcześniej przygotowanego skrótu, z umieszczonymi w ścieżce elementu docelowego interesującymi nas parametrami. Inną opcją jest uruchomienie gry z polecenia "Uruchom", używając ścieżki do pliku ze wskazanymi na końcu parametrami lub po prostu z linii komend (CMD).

Parametry dla gry w pełnej wersji:

Są to parametry głównie dostępne tylko w pełnej wersji gry. Niezależnie od tego, czy gra, którą posiadacie pochodzi z wydania pudełkowego, czy cyfrowego - np. GOG, Steam - zadziałają one tak samo, gdyż wszystkie wydania gry są tożsame. Najważniejsze, by posiadać zainstalowany najnowszy patch lub przynajmniej w takiej wersji, która wprowadzała dany parametr. Jeżeli dany parametr wszedł do gry na późniejszym etapie jej życia, postaram się umieścić w opisie wymaganą wersję. Wszystkie wartości wpisane w <> są zmiennymi, które należy zastąpić odpowiednimi wartościami wynikającymi z opisu.

 • #<LANG> - Wymusza zmianę języka gry z domyślnie zainstalowanego/wybranego w ustawieniach, na taki, jaki nas interesuje. W miejscu zmiennej <LANG> należy wprowadzić symbol języka, który chce się uzyskać (dostępne zmienne językowe: 'FRA', 'GER', 'ITA', 'SPA', 'CZE', 'JAP', 'POL', 'RUS'). UWAGA! Jeżeli nasza kopia gry nie posiada plików językowych dubbingu wybranego języka, wymagane jest wcześniejsze pobranie pliku LangXXX.owp (np. LangPOL.owp) odpowiadającego za dany język. W przeciwnym wypadku tłumaczeniu poddane zostaną jedynie teksty.
  Przykład użycia dla języka polskiego: #POL
 • /H - Uruchamia grę z pozycji menu hosta Master Server, zamiast z głównego menu. Opcja dla tych, którzy ze starych czasów przyzwyczaili się do uruchamiania gry z widoku GameSpy Arcade.
 • /J <1> <IP> - Pozwala na dołączenie do gry utworzonej na wskazanym adresie IP hosta. Pierwsza zmienna <1> może zawierać dowolną wartość, ważne jest jednak, by wpisać odpowiedni adres IP w miejsce zmiennej <IP_ADDRESS>.
  Przykład użycia, gdy chcemy się podłączyć do serwera o IP 8.8.8.8: /J 1 8.8.8.8
 • 32BitOnExit - Wymusza zmianę trybu kolorów na 32-bitowy podczas wyłączania gry. Parametr przydatny w starszych wersjach gry, gdy system automatycznie nie przywraca 32-bitowego trybu kolorów z 16-bitowego wymuszonego przez grę, niszcząc nasze wcześniejsze ustawienia systemowe.
 • AnimateCreditWater - Włącza animację wody w tle, w oknie autorów gry. Parametr działa tylko na wersjach, gdzie dostępny był jedynie klasyczny interfejs gry. W wersji SGUI przy nowoczesnym interfejsie na widoku Autorzy Gry zmienione zostało tło i nie zawiera ono już animacji wody.
 • Border - Dodaje obramowanie do okna gry - np. przy użyciu parametru Window, który domyślnie uruchamia grę w trybie okienkowym bez ramek.
  Parametr dostępny od wersji: 1.12.2.
 • Codepage <NUMBER> - Pozwala na wymuszenie odpowiedniego kodowania znaków w czasie, gdy gra źle wykrywa nasze kodowanie. Przydatne np. dla Polaków lub Czechów używających angielskiej wersji systemu Windows z domyślnie ustawionym kodowaniem brytyjskim. W miejscu zmiennej <NUMBER> należy wprowadzić odpowiedni numer kodowania (dla obsługi polskich znaków jest to np. kodowanie 1250, dla brytyjskiego natomiast 1252).
  Przykład użycia dla kodowania 1250 (kodowanie z polskimi znakami): Codepage 1250
 • COMMPANELFORCESHORTCUTS - Wymusza w grze skróty klawiszowe znane np. z gry Starcraft, czyli: [Q][W][E], [A][S][D], [Z][X][C]. Niestety parametr nie działa na półprzyciski.
 • CustomRes <WIDTH> <HEIGHT> - Wymusza uruchomienie gry w podanej przez użytkownika parametrami <WIDTH> oraz <HEIGHT> rozdzielczości (odpowiadającymi za szerokość i wysokość). Działa nawet, jeżeli w ustawieniach gry widnieje inna wartość. UWAGA! Zaleca się, by wskazana rozdzielczość była wyższa niż 1024x768, jeżeli chcesz uniknąć potencjalnego przycinania niektórych elementów graficznych. Tryb ten wykorzystuje grafiki w klasycznym interfejsie, w domyślnej rozdzielczości 1024x768.
  Przykład użycia przy rozdzielczości 1280x720: CustomRes 1280 720
 • CUSTOMSGUIRES - Wymusza uruchomienie interfejsu gry w podanej przez użytkownika parametrami <WIDTH> oraz <HEIGHT> rozdzielczości (odpowiadającymi za szerokość i wysokość). Działa nawet, jeżeli w ustawieniach gry widnieje inna wartość. W efekcie SGUI może być renderowane w innej rozdzielczości, niż okno OpenGL. Pozwala to np. na test renderowania interfejsu w wyższych rozdzielczościach, niż pozwala na to maksymalna rozdzielczość monitora lub na skalowanie interfejsu w przypadku wyższych rozdzielczości. Dodatkowo shader upscale sprawia, że obraz jest ostrzejszy i nie rozmywa się - może jednak prowadzić do większej pikselizacji. UWAGA! Zaleca się, by wskazana rozdzielczość była wyższa niż 1024x768, jeżeli chcesz uniknąć potencjalnego przycinania niektórych elementów graficznych, a same proporcje interfejsu powinny odpowiadać proporcji obrazu gry (np. 16:9).
  Parametr dostępny od wersji: 3.0.10.326.
  Przykład użycia przy rozdzielczości interfejsu 1920x1080: CUSTOMSGUIRES 1920 1080
 • Devmode - Pozwala włączyć tryb developerski (developer mode). Umożliwia m.in. modyfikację kolorów używanych w interfejsach, jak i czcionek gry.
 • DisableFPSCounter - Wyłącza licznik FPS, nawet jeżeli jest włączony w ustawieniach.
  Parametr dostępny od wersji: 1.10.
 • DisableVSync - Wyłącza ustawienie VSync w grze, nawet jeżeli jest włączone w ustawieniach gry.
 • EnableFPSCounter - Włącza licznik FPS, nawet jeżeli jest wyłączony w ustawieniach.
  Parametr dostępny od wersji: 1.10.
 • EnableVSync - Włącza ustawienie VSync w grze, nawet jeżeli jest wyłączone w ustawieniach gry.
 • FORCEDUBBINGLANG <LANG> - Wymusza na grze uruchomienie plików dubbingu w wybranym języku. Przydatne, gdy gra nie wczytuje naszego języka plików dźwiękowych - nawet po jego zmianie. W miejscu zmiennej <LANG> należy wprowadzić symbol języka, który chce się uzyskać (dostępne zmienne językowe: 'FRA', 'GER', 'ITA', 'SPA', 'CZE', 'JAP', 'POL', 'RUS'). UWAGA! Jeżeli nasza kopia gry nie posiada plików językowych dubbingu wybranego języka, wymagane jest wcześniejsze pobranie pliku LangXXX.owp (np. LangPOL.owp) odpowiadającego za dany język.
  Parametr dostępny od wersji: 3.0.8.235.
  Przykład użycia dla języka czeskiego: FORCEDUBBINGLANG CZE
 • ForceNoFlip - Wymusza wyłączenie funkcji OpenGL flipping. Użycie tego parametru może wyeliminować niektóre błędy graficzne występujące podczas nagrywania gry w OpenGL. OpenGL flipping używany jest do zwiększenia wydajności. Sam w sobie może jednak powodować zacinanie się grafiki podczas nagrywania, dlatego parametr ten pozwala go wyłączyć.
 • GlobalBCast - Zmienia adres IP sieci LAN używany przez OW przy wyszukiwaniu gier w sieci LAN.
 • LIMITMOUSE, LIMITMOUSE2, LIMITMOUSE3 - Wszystkie trzy parametry posiadają ten sam kod podstawowy, próbujący przesunąć kursor myszy dalej, gdy znajdzie się poza tzw. "obszarem okno" lub zatrzymać przed przeskakiwaniem na następny monitor. Przydatne przy uruchamianiu gry na wyższych rozdzielczościach lub kilku monitorach jednocześnie, gdy w pewnym momencie kursor myszy zaczyna się blokować i nie daje możliwości przejść na dalszy obszar okna gry. Ze wszystkich trzech parametrów najbardziej zalecanym jest LIMITMOUSE3. W przypadku LIMITMOUSE parametr zadziała tylko wtedy, gdy otrzyma komunikat, że mysz znajduje się poza obszarem okna (co nie zawsze ma miejsce), LIMITMOUSE2 oraz LIMITMOUSE3 natomiast są wywoływane co ramkę, lecz jedynie na "aktywnym" oknie. LIMITMOUSE3 różni się od LIMITMOUSE2 tym, że dodatkowo wywołuje funkcję ClipCursor().
  Parametr dostępny od wersji: 3.0.9.270.
 • Log - Po aktywowaniu tworzy log z DirectX.
 • MaskExceptions - Wyłącza wyświetlanie komunikatów o błędach spowodowanych obliczeniami zmiennoprzecinkowymi.
 • Mod <MOD_NAME> - Automatycznie uruchamia wskazaną w zmiennej <MOD_NAME> modyfikację. We wskazanej zmiennej należy podać nazwę folderu/pliku *.ini moda, który ma zostać uruchomiony. Oczywiście mod ten wcześniej musi zostać wrzucony do katalogu mods.
  Przykład użycia dla moda Arabska Kampania: Mod ArCamp
 • NoListing - Pozwala na tworzenie prywatnych gier multiplayer, sprawiając, że wszystkie utworzone gry nie będą widoczne na liście dostępnych pokoi w Master Server.
 • NoSound - Pozwala zupełnie wyłączyć dźwięk w grze. UWAGA! W starszych wersjach gry dźwięk w intrach odpalanych przy uruchomieniu gry nadal będzie obecny, można temu zapobiec wyłączając je parametrem Skip, gdy chcemy zachować pełną ciszę.
 • SameRes - Pozwala na zachowanie jednolitej rozdzielczości ekranu dla menu, samej gry oraz filmów, wymuszając na nich rozdzielczość równą rozdzielczości gry, zamiast domyślnych 800x600 lub 640x480. Grafiki w oknie nie są jednak rozciągane, a jedynie wyśrodkowywane. Parametr nie działa z nowymi wersjami gry, które domyślnie ujednolicają rozdzielczości.
  Parametr dostępny od wersji: 1.12.9.
 • Skip - Wymusza pominięcie intr na początkowym ekranie uruchamiania gry.
 • TimeDemo <MAPNAME> - Pozwala uruchomić wybraną mapę w takim trybie prędkości gry, jak w pierwszych jej wersjach demonstracyjnych, czyli z domyślną prędkością - bez możliwości zwalniania lub przyspieszania gry. Parametr wymaga podania w zmiennej <MAPNAME> nazwy mapy, którą chcemy uruchomić w trybie demo.
  Przykład użycia dla mapy o nazwie am01: TimeDemo am01
 • Window - Uruchamia grę w trybie okienkowym bez ramek, zamiast w pełnoekranowym. Możliwe dopasowanie rozdzielczości okna w ustawieniach gry lub przy pomocy parametru CustomRes.
 • WindowEx - Uruchamia grę w trybie okienkowym z ramkami, zamiast w pełnoekranowym. Możliwe dopasowanie rozdzielczości okna w ustawieniach gry lub przy pomocy parametru CustomRes.
  Parametr dostępny od wersji: 1.12.2.
 • WindowFull - Uruchamia grę w trybie okienkowym bez ramek, jednak z dopasowaniem rozdzielczości do aktualnej rozdzielczości ekranu. Alternatywa do trybu pełnoekranowego, przydatna np. podczas streamingu, gdy program nie przechwytuje gry w pełnym ekranie lub zawiesza obraz.
  Parametr dostępny od wersji: 1.12.8.

Parametry możemy oczywiście ze sobą łączyć, by jeszcze lepiej dostosować ustawienia gry.

Przykład użycia kilku parametrów:

"C:\\Original War\OwarOGL_SGUI.exe" customres 1286 749 windowex nosound

Tak przygotowana ścieżka uruchomi grę w trybie okienka (z ramkami), wyłączy dźwięki w grze oraz dopasuje rozdzielczość do 1280x720 w nowszych wersjach gry (które liczą rozmiar okna razem z obramowaniem systemu Windows) - szczególnie przydatne przy nagraniach/streamingach.

Stare parametry usunięte z nowych wersji gry:

 • Multiowar - Pozwala na uruchomienie dwóch gier w trybie multiplayer na jednym komputerze. Parametr nie jest już dostępny w aktualnych wersjach gry, gdyż te domyślnie pozwalają uruchomić kilka kopii gry. Przydatny jednak, gdybyśmy chcieli uruchomić tryb multiplayer w kilku okienkach jednocześnie na starszych wersjach gry, np. do testów.

Parametry dla gry Demo w wersji 1.09:

Podobnie jak w pełnej wersji gry, tak i w jej wersji demonstracyjnej (dotyczy jedynie ostatniej wersji demo, która została wydana z numerkiem 1.09), można użyć parametrów. Lista ta jest znacznie mniejsza, jednak mogą się one komuś przydać:

 • Log - Po aktywowaniu tworzy log z DirectX.
 • Window - Uruchamia grę w trybie okienkowym bez ramek, zamiast w pełnoekranowym.

Parametry dla serwerów dedykowanych (OwarDedicated):

Poza parametrami, które można wykorzystać do uruchomienia samej gry, istnieją również parametry, które mogą nam pomóc przy uruchamianiu serwerów dedykowanych. Dopisuje się je np. do ścieżki skrótu launchera OwarDedicated.exe.

 • CUSTOMINI <FILENAME> - Pozwala ustawić wczytywany plik *.ini.
  Przykład użycia dla pliku xxx.ini: CUSTOMINI xxx.ini

Parametry pliku ustawień (eset.ini):

Poza parametrami, które można dodać do ścieżki launchera, istnieją także parametry, które znajdują się bezpośrednio w pliku ustawień gry. By je zmienić, musimy uruchomić w dowolnym edytorze tekstowym plik eset.ini znajdujący się w folderze z grą, a następnie zmienić wartość będącego tam parametru na odpowiednią wartość boolean, gdzie 1 odpowiada włączeniu danej funkcji, a 0 jej wyłączeniu (chyba, że opis i logika funkcji stanowią inaczej). Pamiętać należy jednak, iż jeżeli część z umieszczonych tu parametrów będzie się pokrywała z parametrami wpisanymi w ścieżce, to te ze ścieżki uruchamiania będą uznane za nadrzędne nad parametrami ustawień. Poniżej lista kilku przydatnych parametrów.

 • 32BitOnExit - Wymusza zmianę trybu kolorów na 32-bitowy podczas wyłączania gry. Parametr przydatny w starszych wersjach gry, gdy system automatycznie nie przywraca 32-bitowego trybu kolorów z 16-bitowego wymuszonego przez grę, niszcząc nasze wcześniejsze ustawienia systemowe.
 • AlternateFullscreen - Włączenie alternatywnego trybu pełnoekranowego dla OWarDD - nie jest to pełen tryb pełnoekranowy, jednak pozwala go symulować w wypadku, gdy mamy problem np. z zacinaniem się gry w rzeczywistym trybie pełnoekranowym lub z przechwytywaniem ekranu podczas nagrań. Parametr ten poleca się stosować wraz z parametrem LIMITMOUSE opisanym wyżej.
 • AnimateCreditWater - Włącza animację wody w tle, w oknie autorów gry. Parametr działa tylko na wersjach, gdzie dostępny był jedynie klasyczny interfejs gry. W wersji SGUI przy nowoczesnym interfejsie na widoku Autorzy Gry zmienione zostało tło i nie zawiera ono już animacji wody.
 • Border - Dodaje obramowanie do okna gry - np. przy użyciu parametru Window, który domyślnie uruchamia grę w trybie okienkowym bez ramek.
 • CenterWindow - Jeżeli uruchamiasz grę w trybie okienkowym, uruchomi się ona na środku ekranu, a nie w lewym górnym jego rogu, jak dzieje się to domyślnie. UWAGA! Nie działa z nowymi patchami z menu SGUI.
 • ForceNoFlip - Wymusza wyłączenie funkcji OpenGL flipping. Użycie tego parametru może wyeliminować niektóre błędy graficzne występujące podczas nagrywania gry w OpenGL. OpenGL flipping używany jest do zwiększenia wydajności. Sam w sobie może jednak powodować zacinanie się grafiki podczas nagrywania, dlatego parametr ten pozwala go wyłączyć.
 • KeepAspectRatio - Zachowuje proporcje ekranu.
 • Log - po aktywowaniu tworzy log z DirectX.
 • Server_AskTicksLimit - Limit ticków od strony graczy w trybie multiplayer, po jakim klient chwilowo wstrzyma rozgrywkę, by pozostali gracze mogli dociągnąć brakujące dane. Ustawiane po stronie serwera, domyślnie wartość ta kiedyś wynosiła minimum 40 ticków, obecnie domyślna wartość to 20. Jeżeli gra co chwilę się pauzuje na Twoim serwerze, z powodu dużej ilości ticków graczy i przeszkadza Ci to w rozgrywce, można nieco zwiększyć ten parametr o dowolną liczbę. Pamiętaj jednak, że przy zbyt dużej ilości ticków gry, klient po prostu wyrzuci utratę synchronizacji lub w skrajnych przypadkach gra będzie tak zdesynchronizowana, że każdy gracz będzie widział zupełnie coś innego na ekranie.
 • SingleResolution - Pozwala na zachowanie jednolitej rozdzielczości ekranu dla menu, samej gry oraz filmów (gra nie zmienia rozdzielczości podczas przechodzenia między tymi elementami). Wideo oraz menu są generowane w swojej normalnej rozdzielczości (800x600 lub 640x480), a następnie rozciągane na pełen ekran. Działa jak parametr SameRes. Parametr nie działa z nowymi wersjami gry, które domyślnie ujednolicają rozdzielczości.
 • Skip - Wymusza pominięcie intr na początkowym ekranie uruchamiania gry.
 • Subtitles - Włącza napisy w filmach (do włączenia, jeżeli w przerywnikach filmowych poza dubbingiem chce się widzieć również napisy na dole ekranu).
 • SubtitlesAudio - Włącza napisy w dialogach (do włączenia, gdy nie widzisz napisów dialogów postaci podczas misji, a jedynie słyszysz ich dźwięk).
 • UseClassicGUI - Włącza klasyczne menu zamiast nowoczesnego.
  Parametr dostępny od wersji: 3.0.9.288.
 • UseGameSpeedLock - Włącza blokadę szybkości gry w trybie video. Jeżeli chcemy mieć możliwość przyspieszania przerywników (jak miało to miejsce od początku istnienia gry), ustawiamy tę wartość na 0.
 • UseOpenGL - Pozwala wybrać używaną przez grę wersję OpenGL (w nowszych wersjach gry jest to bez znaczenia, gdyż gra używa tylko jednej wersji).
  Przykład użycia dla wersji OpenGL 2: UseOpenGL=2

Przykład użycia parametrów pliku ustawień:

[Graphics]
UseOpenGL=2
[OpenGL]
SingleResolution=0
KeepAspectRatio=0
[General]
Log=0
Skip=0
Border=0
AnimateCreditWater=0
CenterWindow=1
Subtitles=1
SubtitlesAudio=1
UseGameSpeedLock=0
[DirectDraw]
ForceNoFlip=0
32BitOnExit=0
AlternateFullscreen=1
[Server]
Server_AskTicksLimit=20
[Interface]
UseClassicGUI=0

Parametry systemu autoupdate OWUpdate.exe:

Ostatnią kategorią parametrów tutaj opisanych, są parametry autoupdatera Original War (chodzi o ten dostępny w grze od wersji 3.0.9.305). By z nich skorzystać (w przeciwieństwie do wcześniejszych parametrów), musimy wpisać je w odpowiednim pliku, a nie w ścieżce dostępowej do pliku *.exe launchera. Plik ten nosi nazwę OWUpdate.ini i domyślnie nie znajduje się w folderze z grą. Jeżeli nie posiadamy takiego pliku w katalogu gry, najpierw należy stworzyć nowy plik tekstowy, a następnie zmienić jego nazwę i rozszerzenie na OWUpdate.ini.

 • Branch - Pozwala autoupdaterowi na dostęp do gałęzi zawierającej patche również w wersji Beta. Wartość 1 odblokowuje dostęp do patchy beta, natomiast 0 uruchamia jedynie instalację oficjalnych patchy.

Przykładowa budowa pliku OWUpdate.ini z wpisanymi parametrami:

[Main]
Branch=1

Zawartość pliku zawsze rozpoczynamy od wskazania kategorii parametrów [Main], a następnie w każdym kolejnym, nowym wierszu wpisujemy interesujący nas parametr wraz ze znacznikiem "=" i odpowiednią wartością typu boolean, gdzie 1 odpowiada włączeniu danej funkcji, a 0 jej wyłączeniu (chyba, że opis i logika funkcji stanowią inaczej).

Aktualizowane pod wersję gry: 3.0.10.326
Autor: Daniel 'zoNE' Gabryś
» Indeks > Opisy > Parametry
Strona wygenerowana w 0.016 sec
15 zapytań do bazy