Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Pierwszy raz tutaj? Przeczytaj to!
» Indeks > Original War > OW a historia?

OW a historia?

Podobieństwa między "Original War" a historią:

Kliknij aby powiększyć
Historia w Original War
Zacznijmy może od początku, czyli jak to się zaczęło....

Ktoś kiedyś stwierdził, iż w artykule na temat EON'a poniosła mnie wyobraźnia i wyssałem sobie informacje na temat samego zdarzenia z palca. Ale otóż nie, powodem tego stwierdzanie był pewien niedobór wiedzy historyczno-geograficznej tej osoby. Otóż w roku 1908 na ziemię spadło coś takiego jak meteoryt tunguski, który do dziś jest zagadką dla wielu osób, gdyż po dziś dzień nie odnaleziono ani jego szczątków, ani jego samego w całości a mimo to powalił dużą część lasu syberyjskiego. Podejrzewa się, iż był to kawał lodu, który spadając z ogromną prędkością spalił się tuż nad ziemią a podmuch wiatru spowodowany prędkością jego spadania powalił wszystkie drzewa w okolicy i pozostawił wielką dziurę w ziemi.

Sama akcja gry zaczyna się podczas/tuż po pierwszej Wojnie Światowej (I WŚ 28.07.1914-11.11.1918), gdy rzekomo na przełomie lat 1918-1919 podczas wyprawy badawczej na Syberię amerykańskiego pułkownika Emmersona** został odkryty tajemniczy obiekt zwany EON'em. Jest to zmyślony przez twórców gry element historii na potrzeby fabularne gry, jednak taka wyprawa mogła by mieć miejsce, gdyż w latach 1918-19 Syberia nie była pod kontrolą komunistów, jest to początek interwencji aliantów przeciw rewolucji Październikowej o której była też mowa w grze. Celem wyprawy było zbadanie miejsca upadku wcześniej wspomnianego meteorytu Tunguskiego, który rzeczywiście spadł na ziemię dnia 30.06.1908r w środkowej Syberii. Cała wyprawa była zorganizowana przed sowiecką wyprawą Leonida Kulika (rok 1927), która miała na celu zbadanie katastrofy tunguskiej. Fakt, iż do dziś nie stwierdzono w stu procentach, czym on był został wykorzystany przez twórców gry w celu stworzenia kampanii rosyjskiej. Zaczyna się ona po zakończeniu zimnej wojny (Zimna Wojna 1946-1989/91r.), gdy to (tutaj już fantazja twórców gry) Rosjanie rzekomo stwierdzają iż Ameryka wygrała zimną wojnę przez złoża Syberytu, które miały zostać im skradzione przed ich odkryciem.

Podczas kampanii wspomniane są dwie linie czasowe (spowodowane jest to tym, iż Amerykanie wyruszyli w przeszłość przed Rosjanami w celu przeniesienia znalezisk z Syberii na Alaskę celem zwiększenia swojej siły, a Rosjanie wyruszyli dopiero po dokonaniu tego czynu, czyli po ingerencji w czasie). Mimo wszystko obie te linie czasowe pokrywają się z wydarzeniami rzeczywistymi, co możemy zaobserwować na przykładzie 5-tej misji rosyjskiej, w której przesłuchujemy amerykańskiego naukowca, oraz podczas późniejszych misji.
W grze zostały również wspomniane (w misji 5 RU) takie miejsca jak Jet Propulsion Laboratory (Laboratorium Napędów Odrzutowych) - centrum badawcze NASA w Pasadenie (rok zał. 1936). Gdzie to wg historii miał pracować amerykański naukowiec Hugh Stevens**.
Kolejnym wspomnianym wydarzeniem historycznym był upadek muru berlińskiego (9.11.1989r.) wspomniany również w misji 5 kampanii rosyjskiej, gdzie to wymieniony wcześniej naukowiec mówił o powstaniu (13.08.1961r.) i upadku owego muru dzielącego Berlin Wschodni od Berlina Zachodniego. Stworzonego przez "towarzyszy z Niemiec Wschodnich".

Opowiedzmy może troszeczkę o bohaterach/postaciach wojennych występujących w grze, zacznijmy może od Lenina, którego imieniem została nazwana jedna z baz kampanii i który był wspomniany kilkukrotnie w misjach. Władimir Iljicz Uljanow - bo tak się właściwie nazywał - żył od 22.04.1870, do21.01.1924r. Pierwszy przywódca ZSRR, ideolog i teoretyk komunizmu (później rozwiniętego przez niego do bolszewizmu/leninizmu). Leninizm powstał podobnie jak ideologia komunizmu na bazie wcześniejszego marksizmu, który był odmienioną wersją socjalizmu zapoczątkowaną przez Karola Marksa (żył 5.05.1818-14.03.1883) do którego o nawiązaniach w grze nieco dalej. W późniejszym czasie Lew Dawidowicz Trocki (7.11.1879-21.08.1940) tworzy własną interpretację leninizmu, zwaną trockizmem i podobnie jak w przypadku poprzednika i od jego nazwiska w grze powstała baza nazwana jego inicjałami.
Poza tak znanymi postaciami ze strony ZSRR bazami ze swoim nazwiskiem uhonorowani zostali m.in. czterej z pięciu pierwszych marszałkowie ZSRR tj.:
Michaił Nikołajewicz Tuchaczewski (16.02.1893-11.06.1937) - jeden z pierwszych skazanych i zamordowanych dowódców podczas "wielkiej czystki Stalinowskiej", która pociągnęła za sobą wiele tajnych procesów i egzekucji wśród dowódców Armii Sowieckiej;
Wasilij Konstantynowicz Blücher (1.12.1889-9.11.1938) - zmarł podczas "wielkiej czystki" w wyniku obrażeń, których doznał podczas brutalnego przesłuchania, gdy to został oskarżony o udział w spisku po nieudanej walce z Japończykami w okolicy jeziora Chasan;
Ławrientij Pawłowicz Beria (2.03.1899-23.12.1953) - po śmierci Stalina uznany za jednego z największych zbrodniarzy w historii, współodpowiedzialny za "wielkie czystki Stalinowskie", wielu historyków wiąże m.in. jego osobę z rzekomo nieprzypadkową śmiercią Stalina, po jego śmierci zamordowany przez następców;
Aleksandr Iljicz Jegorow (22.10.1883-23.02.1939) - jako jedna z ostatnich ofiar "wielkich czystek" został aresztowany i stracony jako zbędny w Armii Sowieckiej.

Oraz Antonow-Owsijenko (21.03.1883-10.02.1938) - dyplomata, organizator ruchu komunistycznego w Finlandii, Moskwie i Petersburgu, jeden z przywódców powstania w Piotrogradzie, współpracował z trockistami - za co został rozstrzelany;
Siergiej Mironowicz Kirow (27.03.1886-1.12.1934) - cieszący się szerokim poparciem działacz bolszewicki, został zastrzelony jak twierdzi się na zlecenie Stalina, który bał się o swoją pozycję, datę jego śmierci uznaje się za początek "wielkiej czystki Stalinowskiej";
Łazar Mojsiejewicz Kaganowicz (22.11.1893-25.07.1991) - jeden z najbliższych współpracowników Stalina i członek najwyższych władz partyjnych, często jeden z głównych realizatorów "wielkich czystek Stalinowskich";
Ion Emanuiłowicz Jakir (3.08.1896-11.06.1937) - wojskowy, jeden z największych reformatorów powojennych sądzony i stracony razem z marszałkiem Tuchaczewskim;
Nikiticz Riutin (13.02.1890-10.01.1937) - przywódca organizacji, której celem było przeciwstawienie się dyktaturze Stalina, aresztowany w roku 1932 i skazany, tylko dzięki wstawiennictwu S. Kirowa uniknął kary śmierci, został skazany na 10 lat więzienia i w 1937 zmarł na skutek pobicia podczas przesłuchania na którym nie przyznał się do winy.

"Wielkie czystki Stalinowskie" rozpoczęły się w roku 1934, jak już wyżej opisałem od dnia zabójstwa S.M. Kirowa. Większość wyżej wymienionych osób zostało skazanych i zamordowanych podczas wielkiej czystki, która pochłonęła wielu dowódców Armii Czerwonej, prawie wszystkich działaczy partii leninowskiej oskarżonych o zdradę Armii Czerwonej, naruszenia obowiązków wojskowych, oraz zdradę ojczyzny i działanie na jej szkodę. Dobiegła ona końca w roku 1939, a jedną z ostatnich zabitych podczas niej osób był prędzej wspomniany A.I. Jegorow.
Podczas wielkiego terroru zginą również na skutek otrucia (jak twierdzą niektórzy historycy z zlecenia Stalina) Maksym Gorki, czyli Aleksiej Maksimowicz Pieszkow (28.03.1868-14.06.1936) - początkowo przyjaźnił się z Leninem, autor wielu anty-bolszewickich felietonów, jednak po powrocie z emigracji jego dzieła zostały uznane jako realizm socjalistyczny, a on sam został mianowany na stanowisko przewodniczącego Związku Pisarzy ZSRR. Podejrzewa się, iż to właśnie od jego nazwiska powstała główna postać rosyjskiej kampanii Jurij Iwanowicz Gorki** zwany jako Burłak.

W opozycji do wyżej wymienionych ideologii socjalizmu i mu pochodnych był (głównie w USA) kapitalizm - oparty na prywatnej własności środków produkcji, gdy natomiast socjalizm opiera się głównie na wspólnej własności i wzajemnej pomocy - którego najwyższą formą wg marksistów był (jak to również wg twórców gry mawiał L.D. Trocki) "kaleki" imperializm.

Przejdźmy może teraz do misji. W grze napotykamy się na wiele rzeczy z naszej historii, ale jedna misja porusza bardzo ciekawe tematy, a mianowicie 12 Ru. Jeden z dowódców baz zadaje nam pytania na temat marksizmu i zahacza w nich o fachową literaturę m.in. książkę, która powinien przeczytać każdy fan marksizmu czyli: Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie (pl. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej). Zadaje nam też pytania na temat Lenina (o jego drugie imię) i na temat dat (dat wydarzeń, które tak naprawdę miały miejsce), m.in. ogłoszenie deklaracji programowej Związku komunistów (1848r.); czy też miesiąc w którym odbyła się Rewolucja Październikowa w 1917 (7/8 listopada - w kalendarzu juliańskim 24/25 październik).

Teraz może nieco o pojazdach użytych w OW, jak wiadomo w tamtym okresie czasowym Amerykanie głównie używali pojazdów lekkich/średnich, co zezwalało im na szybsze przemieszczanie się w terenie. Wadą tych konstrukcji była jednak stosunkowo mała wytrzymałość, w porównaniu do konstrukcji rosyjskich. Rosjanie wtedy głównie budowali czołgi ciężkie, głównie skupiając się na ich wytrzymałości i sile ataku. I w grze ma to swoje odwzorowanie, co widać już w początkowych misjach. Gdy dobrze przyjrzymy się wyglądowi czołgów amerykańskich, oraz rosyjskich, jesteśmy w stanie w pewnym stopniu je porównać do autentycznych czołgów.
W przypadku armii rosyjskiej np. ciężkie podwozie gąsienicowe można porównać do budowy podwozia znanego radzieckiego czołgu IS-3, gdzie w budowie nosa kadłuba jesteśmy w stanie wyróżnić tzw. "nos szczupaka", który jest często widoczny w rosyjskich czołgach w OW. Sama budowa reszty podwozia również jest bardzo zbliżona do budowy IS-3. Inne podwozia czołgów rosyjskich, to po prostu mniejsze wersje tego podwozia.
Natomiast u amerykańców wygląd czołgów np. na średnim podwoziu jest robiony na bazie amerykańskiego lekkiego czołgu M1, czy też późniejszego M2 (który też miał swoją średnią wersję).

Zmyślone elementy OW:

Aby gra nie stała się kolejną grą o historii wojny, musi posiadać jakieś innowacje, a więc i w OW znajdziemy takowe.

Pierwszą z nich jest sam EON (czyli urządzenie do podróży w czasie), pomysł iście w stylu "Gwiezdnych Wrót". Obca rasa zsyła na planetę urządzenie, które co prawda nie pozwala nam podróżować między planetami, aczkolwiek zezwala na naginanie czasoprzestrzeni i podróże w czasie (co i w Gwiezdnych Wrotach również miało miejsce).
Nie jest to zbyt realistyczny pomysł, ale czy człowiek sam nie pracuje od dziesiątek lat nad czymś, co pozwoliłoby na załamanie czasoprzestrzeni i podróż w czasie w celu poprawienia historii? Czyż nie ma ludzi wierzących w UFO i obce rasy zamieszkujące inne planety? Oraz, czyż nie jest to wizja aż tak możliwa w istnieniu? Bo chyba nie myślicie, że we wszystkich układach planetarnych/galaktykach jesteśmy jedyną formą żyjącą?

Podwójny laser.. Jest to jakoby novum w tej historii, jednak nie jest to do końca zmyślona rzecz. Są to po prostu dwa lasery z zieloną wiązką (współcześnie o małej mocy stosowane m.in. w medycynie) położone na przeciw siebie i wyposażone w komputerowy celownik namierzający cel, wyznaczający punkt i ustawiający na niego oba działka pod właściwym kątem. Tak, aby uderzyły w cel jednocześnie z obu stron zwiększając siłę i skuteczność uderzenia. Pomysłodawcą tego rozwiązania był Vladimír Chvátil, znany też jako Vlaada (był to bardzo znakomity pomysł).

Na zakończenie..

Pewnego dnia ktoś stwierdził, iż w "Original War" transporter nie powinien być realistycznym transporterem, a czołg realistycznym czołgiem, gdyż w tej grze nie ma realizmu. Mmmmm ale czy grę, w której bohaterowie, to bohaterowie wojenni, a historia tocząca się jest również naszą historią odwzorowaną w każdym calu można nazwać nierealistyczną? I stwierdzić, iż brak w niej jakiegokolwiek realizmu?

Wiedza historyczna nie jest wiedzą zakazaną (czy też trudno dostępną), tak więc artykuł ten nie miał przesłania naukowego/historycznego, a jedynie miał na celu przedstawienie powiązań gry z realnymi i rzeczywistymi wydarzeniami/elementami które wszyscy znają, lecz o których często się zapomina, oraz zebranie ich w jednym miejscu. Ukazuje on również walory edukacyjne gry, których poniekąd można się doszukać w niej. Po więcej informacji nt. opisywanych tu wydarzeń, ideologii, oraz osób proponujemy zasięgnąć do podręczników historii.

** osoby oznaczone w ten sposób są to zmyślone personalia na rzecz gry w celu rozwinięcia fabuły

Autor: zoNE
» Indeks > Original War > OW a historia?
Strona wygenerowana w 0.013 sec
12 zapytań do bazy