Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Pierwszy raz tutaj? Przeczytaj to!
» Indeks > Original War > Original War a historia?

Original War a historia?

Podobieństwa między "Original War" a historią:

Kliknij aby powiększyć
Historia w Original War

Zacznijmy od początku, czyli jak to się zaczęło...

Ktoś kiedyś stwierdził, iż w artykule na temat EONa poniosła mnie wyobraźnia i wyssałem sobie informacje na temat samego zdarzenia z palca. Ale otóż nie, powodem tego stwierdzanie był pewien niedobór wiedzy historyczno-geograficznej tej osoby. Otóż w roku 1908 na ziemię rzeczywiście spadł meteoryt tunguski, który do dziś jest zagadką dla wielu osób, gdyż po dziś dzień nie odnaleziono ani jego szczątków, ani jego samego w całości, a mimo to, spadając powalił dużą część lasu syberyjskiego. Podejrzewa się, że był to kawał lodu, który spadając z ogromną prędkością spalił się tuż nad ziemią, a podmuch wiatru spowodowany prędkością jego spadania powalił wszystkie drzewa w okolicy oraz pozostawił wielki krater w ziemi.

Sama akcja gry zaczyna się podczas/tuż po pierwszej Wojnie Światowej (I WŚ 28.07.1914-11.11.1918), gdy na przełomie lat 1918-1919 podczas rzekomej wyprawy badawczej na Syberię amerykańskiego pułkownika Emmersona** został odkryty tajemniczy obiekt zwany EONem. To zmyślony przez twórców gry na potrzeby fabularne fragment historii, jednak taka wyprawa mogła by mieć miejsce, ponieważ w latach 1918-19 Syberia nie była pod kontrolą komunistów - jest to początek interwencji aliantów przeciw rewolucji Październikowej, o której była też mowa w grze. Celem wyprawy było zbadanie miejsca upadku wcześniej wspomnianego meteorytu Tunguskiego, który rzeczywiście spadł na ziemię dnia 30.06.1908r, w środkowej Syberii. Cała wyprawa była zorganizowana przed sowiecką wyprawą Leonida Kulika (rok 1927), która miała na celu zbadanie katastrofy tunguskiej. Fakt, iż do dziś nie stwierdzono w stu procentach czym on był, został wykorzystany przez twórców gry w celu stworzenia kampanii rosyjskiej. Zaczyna się ona po zakończeniu zimnej wojny (Zimna Wojna 1946-1989/91r.), gdy to (tutaj już fantazja twórców gry) Rosjanie rzekomo stwierdzają, że Ameryka wygrała zimną wojnę przez złoża Syberytu, które miały zostać im skradzione przed ich odkryciem.

Podczas kampanii wspomniane są dwie linie czasowe. Spowodowane  jest to tym, iż Amerykanie wyruszyli w przeszłość przed Rosjanami w celu przeniesienia znalezisk z Syberii na Alaskę, celem zwiększenia swojej siły. Rosjanie natomiast wyruszyli dopiero po dokonaniu tego czynu, czyli po amerykańskiej ingerencji w czasie. Mimo wszystko obie te linie czasowe pokrywają się z wydarzeniami rzeczywistymi, co możemy zaobserwować na przykładzie piątej misji rosyjskiej, w której przesłuchujemy amerykańskiego naukowca oraz w podczas późniejszych misji.

W grze zostały także wspomniane (w piątej misji rosyjskiej) takie miejsca jak Jet Propulsion Laboratory (Laboratorium Napędów Odrzutowych) - centrum badawcze NASA w Pasadenie (rok zał. 1936). Gdzie zgodnie z fabułą miał pracować amerykański naukowiec Hugh Stevens**.

Kolejnym wspomnianym w grze wydarzeniem historycznym był upadek muru berlińskiego (9.11.1989r.) - wymieniony również w misji piątej kampanii rosyjskiej, gdzie wspomniany wcześniej naukowiec mówi o powstaniu (13.08.1961r.) i upadku muru dzielącego Berlin Wschodni od Berlina Zachodniego. Stworzonego przez "towarzyszy z Niemiec Wschodnich".

Przechodząc dalej, w grze występuje wiele nawiązań do bohaterów/postaci historycznych. Zacznijmy może od Lenina, którego imieniem nazwana została jedna z baz kampanii i który wspomniany został kilkukrotnie w misjach. Władimir Iljicz Uljanow - bo tak właściwie się nazywał - żył od 22.04.1870 do 21.01.1924r. Był pierwszym przywódcą ZSRR, ideologiem oraz teoretykiem komunizmu (później rozwiniętego przez niego do bolszewizmu/leninizmu). Wymieniony wcześniej Leninizm - podobnie jak ideologia komunizmu - powstał na bazie wcześniejszego marksizmu, odmienionej wersji socjalizmu, zapoczątkowanej przez Karola Marksa (żył 5.05.1818-14.03.1883), o nawiązaniach do którego wspomnę nieco dalej. W późniejszym czasie natomiast Lew Dawidowicz Trocki (7.11.1879-21.08.1940) tworzy własną interpretację leninizmu, zwaną trockizmem i podobnie jak w przypadku poprzednika, również jego nazwiska nie pominięto w grze, gdzie pojawia się baza oznaczona jego inicjałami.

Poza tak znanymi postaciami ze strony ZSRR, bazami ze swoim nazwiskiem uhonorowani zostali m.in. czterej z pięciu pierwszych marszałków ZSRR tj.:

  • Michaił Nikołajewicz Tuchaczewski (16.02.1893-11.06.1937) - jeden z pierwszych skazanych i zamordowanych dowódców podczas "wielkiej czystki stalinowskiej", która pociągnęła za sobą wiele tajnych procesów oraz egzekucji wśród dowódców Armii Sowieckiej.
  • Wasilij Konstantynowicz Blücher (1.12.1889-9.11.1938) - zmarł podczas "wielkiej czystki" w wyniku obrażeń, których doznał podczas brutalnego przesłuchania, po oskarżeniu o udział w spisku po nieudanej walce z Japończykami w okolicy jeziora Chasan.
  • Ławrientij Pawłowicz Beria (2.03.1899-23.12.1953) - po śmierci Stalina uznany za jednego z największych zbrodniarzy w historii, współodpowiedzialny za "wielkie czystki". Wielu cenionych historyków wiąże m.in. jego osobę z rzekomo "nieprzypadkową" śmiercią Stalina. Po jego śmierci zamordowany przez następców.
  • Aleksandr Iljicz Jegorow (22.10.1883-23.02.1939) - jako jedna z ostatnich ofiar "wielkich czystek" został aresztowany i stracony jako zbędny w Armii Sowieckiej.

Poza nimi swoich baz doczekali się także:

  • Antonow-Owsijenko (21.03.1883-10.02.1938) - dyplomata, organizator ruchu komunistycznego w Finlandii, Moskwie oraz Petersburgu, jeden z przywódców powstania w Piotrogradzie. Współpracował z trockistami - za co został rozstrzelany.
  • Siergiej Mironowicz Kirow (27.03.1886-1.12.1934) - cieszący się szerokim poparciem działacz bolszewicki, został zastrzelony, jak twierdzi się, na zlecenie Stalina, który bał się o swoją pozycję. Datę jego śmierci uznaje się za początek "wielkiej czystki".
  • Łazar Mojsiejewicz Kaganowicz (22.11.1893-25.07.1991) - jeden z najbliższych współpracowników Stalina i członek najwyższych władz partyjnych, często wspominany jako jeden z głównych realizatorów "wielkich czystek".
  • Ion Emanuiłowicz Jakir (3.08.1896-11.06.1937) - wojskowy, jeden z największych reformatorów powojennych, sądzony oraz stracony razem z marszałkiem Tuchaczewskim.
  • Nikiticz Riutin (13.02.1890-10.01.1937) - przywódca organizacji, której celem było przeciwstawienie się dyktaturze Stalina, aresztowany w roku 1932 i skazany. Tylko dzięki wstawiennictwu S. Kirowa uniknął kary śmierci, został skazany na 10 lat więzienia, zmarł w 1937 na skutek pobicia podczas przesłuchania, na którym nie przyznał się do winy.

"Wielkie czystki stalinowskie" rozpoczęły się w roku 1934 - jak już wcześniej zostało wspomniane, od dnia zabójstwa S.M. Kirowa. Większość wyżej wymienionych osób została skazana oraz zamordowana podczas wielkiej czystki, która pochłonęła wielu dowódców Armii Czerwonej, prawie wszystkich działaczy partii leninowskiej oskarżonych o zdradę Armii Czerwonej, naruszenie obowiązków wojskowych i zdradę ojczyzny oraz działanie na jej szkodę. Dobiegła ona końca w roku 1939, a jedną z ostatnich zabitych podczas niej osób był prędzej wspomniany A.I. Jegorow.

Podczas wielkiego terroru na skutek otrucia (jak twierdzą niektórzy historycy z zlecenia Stalina) zginął również Maksym Gorki, czyli Aleksiej Maksimowicz Pieszkow (28.03.1868-14.06.1936) - początkowo przyjaciel Lenina, autor wielu anty-bolszewickich felietonów, jednak po powrocie z emigracji jego dzieła zostały uznane jako realizm socjalistyczny, a on sam został mianowany na stanowisko przewodniczącego Związku Pisarzy ZSRR. Podejrzewa się, iż to właśnie od jego nazwiska nazwana została główna postać rosyjskiej kampanii Jurij Iwanowicz Gorki** zwany jako Burłak.

W opozycji do wymienionych ideologii socjalizmu i mu pochodnych, był (głównie w USA) kapitalizm - oparty na prywatnej własności środków produkcji, gdzie socjalizm natomiast głównie opiera się na wspólnej własności oraz wzajemnej pomocy - którego najwyższą formą wg marksistów był "kaleki" imperializm - jak wg twórców gry mawiał L.D. Trocki.

Przechodząc do misji, w grze napotykamy na wiele nawiązań z naszej historii, jednak jedna misja porusza bardzo ciekawe tematy. W dwunastej misji rosyjskiej, jeden z dowódców baz zadaje nam pytania na temat marksizmu i zahacza w nich o dzieła literatury m.in. książkę, która powinien przeczytać każdy "fan marksizmu" czyli: "Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie" (pl. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej). Zadaje nam pytania na temat Lenina (o jego drugie imię) oraz na temat dat historycznych. Wydarzeń, które miały miejsce w rzeczywistości, m.in. ogłoszenie deklaracji programowej Związku komunistów (1848r.), czy też miesiąc w którym odbyła się Rewolucja Październikowa w 1917 (7/8 listopada - w kalendarzu juliańskim 24/25 października).

Omawiając grę wojenną, nie sposób nie wspomnieć o pojazdach użytych w OW. Jak wiadomo w okresie czasowym, na którym bazuje gra, Amerykanie głównie używali pojazdów lekkich/średnich, co pozwalało im na szybsze przemieszczanie się w terenie. Wadą tych konstrukcji jednak była stosunkowo mała wytrzymałość - w porównaniu do konstrukcji rosyjskich. Rosjanie natomiast przede wszystkim budowali czołgi ciężkie, głównie skupiając się na ich wytrzymałości i sile ataku. W grze ma to swoje odwzorowanie, co widać już w początkowych misjach - gdy dobrze przyjrzymy się wyglądowi czołgów amerykańskich oraz rosyjskich, jesteśmy w stanie w pewnym stopniu porównać je do autentycznych wozów bojowych.

W przypadku armii rosyjskiej np. ciężkie podwozie gąsienicowe można porównać do budowy podwozia znanego radzieckiego czołgu IS-3, gdzie w konstrukcji nosa kadłuba jesteśmy w stanie wyróżnić tzw. "nos szczupaka", który w OW jest często widoczny w rosyjskich czołgach. Sama budowa reszty podwozia również jest bardzo zbliżona do budowy IS-3. Inne podwozia czołgów rosyjskich, to po prostu mniejsze wersje tego podwozia.

U amerykańców wygląd czołgów - np. na średnim podwoziu - projektowany jest na bazie amerykańskiego lekkiego czołgu M1, czy też późniejszego M2 (który także miał swoją średnią wersję).

Wymyślone elementy w ramach fabuły Original War:

By gra nie stała się kolejną grą o historii wojny, musi posiadać jakieś innowacje, więc i w OW takowe znajdziemy.

Pierwszą z nich jest sam EON (czyli urządzenie do podróży w czasie), pomysł iście w stylu "Gwiezdnych Wrót". Obca rasa zsyła na planetę urządzenie, które co prawda nie pozwala nam podróżować między planetami, aczkolwiek zezwala na naginanie czasoprzestrzeni oraz podróże w czasie (co w Gwiezdnych Wrotach również miało miejsce). Sam pomysł nie jest w pełni realistyczny. Czy jednak człowiek od dziesiątek lat nie pracuje nad czymś, co pozwoliłoby na załamanie czasoprzestrzeni i podróż w czasie, w celu poprawienia historii? Czyż nie ma ludzi wierzących w UFO oraz obce rasy zamieszkujące inne planety? Czy jest to wizja, której istnienie jest aż tak absurdalne? Bo raczej nie myślicie, że we wszystkich układach planetarnych/galaktykach jesteśmy jedyną formą żyjącą?

Podwójny laser... Jest to jakoby novum w tej historii, jednak nie jest to do końca zmyślony wynalazek. Są to po prostu dwa lasery z zieloną wiązką (współcześnie o małej mocy stosowane m.in. w medycynie), położone naprzeciw siebie i wyposażone w komputerowy celownik namierzający cel, wyznaczający punkt oraz ustawiający na niego oba działa pod właściwym kątem. Tak aby uderzyły w cel jednocześnie z obu stron, zwiększając siłę i skuteczność uderzenia. Pomysłodawcą tego rozwiązania był Vladimír Chvátil, znany też jako Vlaada (był to świetny pomysł).

Kończąc...

Pewnego dnia ktoś stwierdził, iż w "Original War" transporter nie powinien być realistycznym transporterem, a czołg realistycznym czołgiem, gdyż w tej grze nie ma realizmu. Jednak czy grę, w której bohaterowie to postacie historyczne, a historia tocząca się jest również naszą historią - odwzorowaną w każdym calu, można nazwać nierealistyczną? Czy można stwierdzić, że brak w niej jakiegokolwiek realizmu?

Wiedza historyczna nie jest wiedzą zakazaną (czy też trudno dostępną). Artykuł ten nie miał więc przesłania naukowego/historycznego, a jedynie miał na celu przedstawienie powiązań gry z realnymi i rzeczywistymi wydarzeniami/elementami, które wszyscy znają, lecz o których często się zapomina oraz zebraniem ich w jednym miejscu. Ukazuje on także walory edukacyjne gry, których poniekąd można się w niej doszukać. Po więcej informacji nt. opisywanych tu wydarzeń, ideologii i osób, proponujemy zasięgnąć do podręczników historii.

** Osoby oznaczone w ten sposób, są to zmyślone personalia na rzecz gry, w celu rozwinięcia fabuły


Autor: Daniel 'zoNE' Gabryś
» Indeks > Original War > Original War a historia?
Strona wygenerowana w 0.010 sec
11 zapytań do bazy