Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Jste tu poprvé? Tohle musíte vidět!
» Obsah > Do hloubky > Úrovně postav

Úrovně postav

V Original War není možné produkovat nebo najímat nové vojáky podle potřeby, hráč má k dispozici pouze určité množství lidí, kteří provádí všechny nutné činnosti. Prováděním těchto činností však lidé získávají zkušenosti, které zvyšují úroveň jejich schopností v určitých oblastech, což se odráží na jejich efektivitě.

Každá postava může získat zkušenosti ve 4 oblastech: bojové, pracovní, mechanické a vědecké.

Typy dovedností:

Poziomy
Bojová - Poskytuje následující procentuální bonusy:

Bonus +X % do síly ručních zbraní.

Povolání Úroveň
012345678910
Voják 017365985116152194243300366
Jiné 0817263647597185100116

Bonus +X % do síly zbraní obranných věží.

Povolání Úroveň
012345678910
Voják 01226425979101126154185221
Jiné 06121926344250596979

Poziomy
Pracovní - Čím je vyšší, tím dělník rychleji staví, opravuje a rozebírá budovy. Dělník také dokáže navýšit úroveň budovy na úroveň své pracovní dovednosti.
Poziomy
Mechanická - Zkušenější mechanik rychleji vyrábí, rozebírá a opravuje vozidla. Mechanická dovednost také určuje maximální počet vozidel, které může mechanik ovládat najednou, a poskytuje následující bonusy:

Bonus +X % do síly zbraní vozidel a jejich obrany.

Povolání Úroveň
012345678910
Mechanik 01226425979101126154185221
Jiné 06121926344250596979

Bonus +X % do rychlosti vozidel.

Povolání Úroveň
012345678910
Mechanik 0481317222732374349
Jiné 02468101315172022

Poziomy
Vědecká - Zkušenější vědci dokáží rychleji vyvíjet technologie, léčit a ochočovat opolidi. Vědecká dovednost nemá vliv na rychlost hackování a kontaminaci siberitových dolů.
Každá dovednost také poskytuje bonus do obrany. Tyto bonusy se vzájemně násobí a dovednost, která je právě aktivní (podle současného povolání postavy) dává větší bonus než ostatní dovednosti. Rovnici lze napsat takto:

Obrana = Základní obrana * vojenský bonus * pracovní bonus * mechanický bonus * vědecký bonus + zbroj

Bonus +X % do obrany postavy.

Povolání Úroveň
012345678910
Aktivní 0817273748607387103119
Neaktivní 0481217222732374248

Příklad
Vědec s úrovněmi 5,3,2,4 a základní obranou 10.

Obrana = 10 * 1,22 * 1,12 * 1,08 * 1,37 + 0 ~= 20

Získávání zkušeností

Existují dva způsoby, kterými postavy získávají zkušenosti. Prvním je plnění cílů v mise v kampani. Po splnění mise za ně přiřazujete svým lidem zkušenosti navíc kliknutím na portrét postavy a vybráním dovednosti, do které chcete investovat větší množství zkušeností. Prázdné obdélníky u dovednosti představují o kolik úrovní se dovednost zvýší, pokud do ní investujete zkušenosti z mise.

Druhý způsob získávání zkušeností je prostá práce. V kampani jste omezeni určitým množstvím zkušeností, které lze takto pro jednotlivé dovednosti v misi získat. V multiplayeru se jedná o jediný způsob, jak se postavy zlepšují. Zkušenost poskytují tyto činnosti:

Poziomy
Bojová zkušenost - Střelba ručními zbraněmi nebo ze zbraní obranných věží na nepřátelské jednotky, budovy a v jedné misi i na barely ropy. V multiplayeru postavy získávají bojovou zkušenost také pouze tím, že tráví čas v obranné budově (zbrojnice, kasárny, bunkr, obranná věž).
Poziomy
Pracovní zkušenost - Stavba a rozebírání budov, oprava budov (pokud byly poškozeny nepřítelem) a sběr zásilek.
Poziomy
Mechanická zkušenost - Výroba, rozebírání a oprava vozidel (pokud byly poškozeny nepřítelem). Také střelba ze zbraní vozidel na nepřátelské jednotky a budovy, sběr zásilek nákladním prostorem a stavba a oprava budov jeřábem.
Zkušenost mechanik získá i při řízení dálkových vozidel.
Poziomy
Vědecká zkušenost - Zlepšuje se zkoumáním technologií, léčením postav (pokud byly zraněny nepřítelem), ochočováním opolidí a hackováním vozidel.

Úrovně povolání

Úroveň dovednosti je projevem zkušeností a předpokladů postavy vykonávat dané povolání. Čím vyšší úroveň, tím efektivněji postava vykonává práci tohoto povolání. Úroveň dovednosti má rozsah od nuly do deseti. Vždy, když celková nahromaděná zkušenost přesáhne určitou hranici, úroveň dovednosti se zvýší o jedna. Vzestupně:

Poziomy
Úroveň 0 - 0 zkušenostních bodů
Poziomy
Úroveň 1 - 1000 zkušenostních bodů
Poziomy
Úroveň 2 - 3000 zkušenostních bodů
Poziomy
Úroveň 3 - 7000 zkušenostních bodů
Poziomy
Úroveň 4 - 11000 zkušenostních bodů
Poziomy
Úroveň 5 - 20000 zkušenostních bodů
Poziomy
Úroveň 6 - 35000 zkušenostních bodů
Poziomy
Úroveň 7 - 55000 zkušenostních bodů
Poziomy
Úroveň 8 - 90000 zkušenostních bodů
Poziomy
Úroveň 9 - 150000 zkušenostních bodů
Poziomy
Úroveň 10 - 240000 zkušenostních bodů

Ne každá postava však začíná s dovednostmi na úrovni nula. Postava může mít některé dovednosti již na úrovni jedna nebo dvě, ale na další úroveň stále potřebuje pouze 1000 zkušenostních bodů. Taková postava se bude v dané dovednosti zlepšovat podstatně rychleji než postava, která je na stejné úrovni, ale zkušenost na další úroveň potřebuje podle výše uvedené tabulky.
Identifikace těchto rychle se učících postav je kritické v multiplayeru, kde můžete získat velký náskok před protihráčem.


Autor: Daniel 'zoNE' Gabryś
Překlad a úprava: Enguzrad, Timeshifter
Aktuální pro: 2.0.3.0
» Obsah > Do hloubky > Úrovně postav
Stránka vygenerována v 0.005 sec
Zavoláno 11 dotazů do databáze