Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Pierwszy raz tutaj? Przeczytaj to!
» Indeks > Opisy > Bazy w kampanii

Bazy w kampanii

Przechodząc kampanię, kolejno będziemy natrafiać na różne bazy nasze lub wroga. Ten artykuł przedstawi rozmieszczenie najważniejszych baz danych nacji na mapie.

Bazy amerykańskie

Kliknij aby powiększyć
 1. Alpha
 2. Beta
 3. Gamma
 4. Delta
 5. Epsilon
 6. Kappa
 7. Omikron

Bazy rosyjskie

Kliknij aby powiększyć
 1. S. M. Kirov
 2. L. P. Beria
 3. V. I. Lenin
 4. V. A. Ovsyenko
 5. M. N. Tukhachevsky
 6. L. D. Trotsky
 7. A. I. Yegorov
 8. M. N. Ryutin
 9. Y. E. Yakir
 10. M. A. Budonny
 11. V. K. Bluekher

Bazy arabskie

Kliknij aby powiększyć
 1. New Kabul

Bazy przymierza

Kliknij aby powiększyć
 1. Freedom

W grze znajdują się również mniejsze bazy, ale one nie są związane z głównymi celami kampanii lub są po prostu tymczasowe.

Nazewnictwo baz

Każda z baz, zależnie od narodu, posiada indywidualną nazwę - związaną z daną nacją. Tworząc je, autorzy wykorzystywali następujące wzorce:

Amerykanie - w przypadku armii amerykańskiej, nazwy baz stanowią litery alfabetu greckiego. Są to klasyczne litery greckie z nazewnictwem łacińskim (tj. Alpha, Beta, Gamma, Delta itd.).

Rosjanie - u Rosjan do nazwania baz wykorzystano inicjały i nazwiska rosyjskich bohaterów stanu - np. S. M. Kirov (od: Sergei Mironovich Kirov), V. I. Lenin (od: Vladimir Ilyich Lenin). Bardzo często stosowana praktyka w realnym życiu, w wojsku Rosyjskim. Ma ona na celu podkreślenie wielkich zasług danego bohatera oraz pokazanie, iż dana jednostka jest warta służyć pod jego imieniem.

Arabowie - ich bazy nazwami nawiązują do największych miast tamtejszej kultury. Dla przykładu nazwa New Kabul (Nowy Kabul) została stworzona od Kabulu w Afganistanie.

Przymierze - celem przymierza jest niesienie pokoju oraz zapobiegnięcie dalszej wojnie. Cele jak najbardziej słuszne, a i nazwy ich baz zgodne są z ich ideałami. Oparte zostały na angielskich słowach głoszących wartości, którymi się kierują - np. Freedom (ang. wolność).

Budowa bazy

Kliknij aby powiększyć

Bardzo często w misjach, naszym głównym celem staje się wybudowanie bazy, która w przyszłości będzie jedną z wiodących baz sił danego narodu. Już w początkowych misjach, w dużych bazach - nad składami i magazynami - zobaczyć możemy dumnie brzmiące nazwy. Po zniszczeniu tychże - kiedy celem naszej misji nie jest budowa bazy - zostanie ona uznana za przejętą lub zniszczoną, a świeżo postawiony skład/magazyn, na miejscu poprzedniego, nie zostanie już opatrzony wcześniejszą nazwą.

W przypadku, gdy za cel gra wyznaczy nam zbudowanie bazy, musimy wybudować skład w wyznaczonym przez misję miejscu, tak aby została mu nadana nazwa bazy. W przeciwnym wypadku, kiedy skład zostanie wybudowany w innym miejscu, nie zostanie on uznany za skład należący do naszej bazy. Do danej bazy może przynależeć tylko jeden skład.

Podział baz względem kampanii

W każdej z kampanii, naszymi głównymi celami misji (czy to w kierunku rozbudowy, utrzymania, czy ataku), będą poszczególne bazy. Poniżej sporządzony został spis baz, które napotkać możemy u poszczególnych narodów.

Kampania amerykańska:

 • Baza amerykańska - Alpha
 • Baza amerykańska - Gamma
 • Baza amerykańska - Delta
 • Baza amerykańska - Epsilon
 • Baza amerykańska - Kappa
 • Baza rosyjska - V. A. Ovsyenko
 • Baza rosyjska - M. N. Tukhachevsky
 • Baza przymierza - Freedom

Kampania rosyjska:

 • Baza amerykańska - Beta
 • Baza amerykańska - Omega
 • Baza amerykańska - Epsilon
 • Baza rosyjska - S. M. Kirov
 • Baza rosyjska - L. P. Beria
 • Baza rosyjska - V. I. Lenin
 • Baza rosyjska - V. A. Ovsyenko
 • Baza rosyjska - L. D. Trotsky
 • Baza rosyjska - A. I. Yegorov
 • Baza rosyjska - M. N. Ryutin
 • Baza rosyjska - Y. E. Yakir
 • Baza rosyjska - M. A. Budonny
 • Baza rosyjska - V. K. Bluekher
 • Baza arabska - New Kabul
 • Baza przymierza - Freedom

Autor: Daniel 'zoNE' Gabryś
» Indeks > Opisy > Bazy w kampanii
Strona wygenerowana w 0.004 sec
11 zapytań do bazy