Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Jste tu poprvé? Tohle musíte vidět!
» Obsah > Do hloubky > Základny v kampani

Základny v kampani

Během kampaně se setkáváme s mnoha základnami, přátelskými i nepřátelskými. Zde je výpis těch důležitějších základen.

Americké základny

Kliknutím zvětšíte
 1. Alfa
 2. Beta
 3. Gamma
 4. Delta
 5. Epsilon
 6. Kapa
 7. Omikron

Ruské základny

Kliknutím zvětšíte
 1. S. M. Kirov
 2. L. P. Berija
 3. V. I. Lenin
 4. V. A. Ovsijenko
 5. M. N. Tuchačevskij
 6. L. D. Trotskij
 7. A. I. Jegorov
 8. M. N. Rjutin
 9. Y. E. Jakir
 10. M. A. Budonnij
 11. V. K. Bljucher

Arabské základny

Kliknutím zvětšíte
 1. Nový Kábul

Alianční základny

Kliknutím zvětšíte
 1. Freedom

Mimo uvedených základen se v kampani nachází menší, dočasné základny, které nemají příliš velký strategický význam.

Pravidla pro pojmenování základen

Každá strana má své vlastní pravidla v pojmenování svých základen:

Američané - používají písmena řecké abecedy jako názvy základen (např. Alfa, Beta, Gamma).

Rusové - jejich základny jsou pojmenované po hrdinech vlasti, ať už mrtvými či současnými (např. S. M. Kirov [podle: Sergeje Mironoviče Kirova], V. I. Lenin [podle: Vladimíra Ilijiče Lenina]).

Arabové - pojmenovávají své základny podle hlavních islámských městech, ale přidávají před jméno slovo "Nový", aby je odlišili od skutečných měst (např. Nový Kábul).

Aliance - používá různé idealistické výrazy vyjadřující pokrok a nezávislost (např. Freedom [Svoboda]).

Stavba základen

Kliknutím zvětšíte

V Některých misích v kampani je jedním z cílů nalezení nebo postavení hlavní základny, která bude mít velký dopad na postup příběhem. Hlavní základny jsou určeny svým jménem zobrazeným nad skladištěm nebo velkoskladem. Hlavní základnu lze smazat zničením skladu nebo velkoskladu.

Pokud cíl mise vyžaduje postavení základny na prázdném místě, sklad musí být umístěn přímo ve vybraném místě jinak nebude považován za hlavní a nezíská název.

Hlavní základna obsahuje pouze jeden sklad, pokud poblíž postavíte jiný sklad, nebude se počítat za část hlavní základny (nebude mít nad sebou jméno základny).

Popis uvedených základen

Každá základna v kampani byla postavena pod jiným účelem a měla i jiný osud, následující informace popisují kdy byla základna postavena, k čemu byla využívána a další zajímavosti.


Americké základny:

Alfa - Hlavní základna američanů v americké kampani. Všichni lidé se měli po přistání hlásit alfě a dorazit k ní. Tato základna byla postavena jako první a byla pod vedením generála Harrisona, skládala se původně pouze z velkoskladu, páru laboratoří, továrny a nějaké slabší obrany, to vše u břehu řeky. Po smrti Harrisona převzal velení nad Alfou generál Powell a základna Alfa se rozšířila i do okolí. Alfa slouží jako hlavní ubytovací prostory, také se zde vyrábí mnoho vozidel, ale nebezpečné výzkumy se obvykle provádí na jiných místech. Díky tomu je základna Alfa častým cílem rusů, jejichž útoky naštěstí vždy přežila.

Beta - Pravděpodobně hned po Alfě největší americká základna. Příhodně umístěná v kopcích a dobře opevněná, byl tu zřejmě vynalezen laser. Zničena Gorkým v 11. misi ruské kampaně jako pomsta za vypálení ruské hlavní základny, kterou Gorkij postavil. Ještě předtím tu však při první vlně stačil zemřít maršál Yashin a pár méně významných vojáků což uspíšilo nástup Platonova. (Je mi ovšem záhadou proč nezaútočili rusové přímo na Alfu, která je i v ruské kampani hlavní základnou, přece jen američan v první misi také volal Alfu... pozn. překl.)

Delta - Malá základna v bažinách, založená Mcmillenem v 5. misi. Nemá žádná ložiska, veškerou energii získává ze slunce. Sloužila nejprve pro výzkum chování opolidí, následně v ní začal i optoelektronický výzkum a právě zde byla vynalezena detekce materializace. Kromě prvotních potyčkách s arabskými žoldněři je tato základna bezpečná.

Epsilon - Jediná základna, která byla stavěna dvakrát a to na různých místech. Nejprve byla postavena v 6. misi poblíž ruské základny. Mcmillen na ní prováděl testování nové detekce materializace a zachránil v jejím okolí mnoho nově příchozích. Následně byla tato základna znovupostavena v 10. misi vedle arabské základny a společně s araby zkoumali vlastnosti siberitu. Byla pod útokem rusů, kteří navíc přesvědčily araby ke zradě. Podle toho jaká kampaň zrovna probíhá je tato základna zničena nebo dále používána.

Gamma - Další důležitá základna, ani ne kvůli své velikosti, ale proto, že se na ní budete v kampani vyskytovat nejčastěji. Má v blízkosti hned dvě ropná ložiska a bývá často pod útokem rusů. Také funguje jako zastávka na cestě mezi Alfou a dalšími základnami, je tedy důležitým dopravním uzlem. Až do vašeho příjezdu ve 4. misi je pod velením Browna, poté je již natrvalo pod vámi nebo lidech, které určíte.

Kapa - Základna poblíž ruských hranic. Její hlavní funkcí je výroba vozidel. Mcmillen kolem ní projíždí na cestě k hlavní siberitové žíle, v té době je Kapa opuštěná až na Fergussonovou. Díky velkému stupni automatizace a pokročilým zbraním na Kapě dostupných se jim podaří vyhnat rusy a vozidla z této základny následně podpořili boj o siberitovou žílu.

Omega - Velká americká základna poblíž ruských hranic. Jedna ze zastávek Mcmillena na cestě k Alianci, dobře opevněná, zásobená a s dvěmi předsunutými stanovišti. Setkala se s jediným problémem, když zde Gorkij prováděl měření pro lokalizaci hlavní siberitové žíly "půjčil" si její stanoviště, ale Omega samotná zůstala neporušena.

Omikron - Základna hluboko v ruském území. Zřejmě hlavní základna pro útoky v této oblasti a taky pro odchyt američanů, kteří měli tu smůlu přistát v těchto místech. Samotná základna byla jen lehce opevněná, ale velmi živá a američané stavěli v okolí mnoho dalších opevnění. Zničena Gorkého a Kirovými lidmi ve 3. misi ruské kampaně.

Terminál - Dočasná základna postavená k jedinému účelu, pro převoz siberitu z Ovsienka do Alfy během 9. mise kdy mají doly v Ovsjenku pod kontrolou američané. Je pod velením Mcmillena, ale kvůli zalesněnému terénu je však dost hloupě postaven a málokdo ho v kampani opravdu využije. Zničen rusy hned poté co se američané stáhli i s natěženým siberitem.


Ruské základny

L. P. Berija - Menší základna hned vlevo od S. M. Kirov. Je pod velením soudruha Platonova a následně je přenechána Gorkému hned poté co je Platonov přeřazen jinam. Jeho hlavní význam spočívá ve vyšší padavosti zásilek v jejím okolí, avšak nejbližší naleziště ropy je mimo její dosah, proto ji musí dovážet. Pod velením Gorkého se z ní stalo skvělé tovární zařízení a byla zde vyrobena snad polovina vozidel použitých při útoku na Omikron. Po útoku arabů na Kirov byla opuštěna a pravděpodobně zničena.

V. K. Bljucher - Největší základna rudého prstence moci (viz Jegorov). Pod velením Platonova. Oproti ostatním základnám je mnohem vybavenější a více opevněná, zdá se, že si Platonov nechával to nejlepší pro sebe. Měla dobré opevnění a Platonovi inženýři sestavili první behemot. Byla dobyta Gorkým a Platonov popraven. Gorkij byl následně uznán za nového generála a prakticky spadly všechny ruské síly nepřímo pod jeho velení.

M. A. Budonnij - Předposlední základna v ruském prstenci moci (viz Jegorov). Velí ji M. I. Borodin, který je Platonovi nejvíce loajální, ale jen proto, že je příliš zbabělý aby se mu vzepřel. Jeho základna není o moc vybavenější než ostatních a nakonec se sám přidá k vítězi.

J. E. Jakir - Slušně opevněná základna rudého prstence moci (viz Jegorov). Pod velením Eisensteina, který rozumí jen násilí, i když nechápe význam tohoto slova. Tuto základnu stačilo Gorkému dobýt a její posádka kapituluje i se základnou přímo pod Gorkého velení.

A. I. Jegorov - Jedna z pěti velkých základen hluboko v ruském území, takový ruský prstenec moci. Této základně velí Caricyn, pravý následovník marxismu leninismu, který pohrdá Platonovem pro jeho přístup k ideologii. Vyzkouší si Gorkého a je-li spokojen s jeho názory předá svoji základnu pod jeho velení. Jeho základna není nejhůře vybavena, má vlastní továrnu a nějakou tu obranu, ložisko ropy i siberitu.

S. M. Kirov - Největší základna v blízkosti místa kde přistál Gorkij v 1. misi. Trvale pod velením I. P. Kurina, který se zaměřoval výhradně na potlačování američanů v nejbližším okolí. Společně se základnou Berija vedli útok na americkou základnu Omikron, při jeho průběhu byl Kirov napaden arabskými žoldnéři a zničen. Společně se základnou zahynul i Kurin a většina personálu.

V. I. Lenin - První ruská základna, založena generálem Morozovem. Je umístěna hluboko v ruském území. Jako první hlavní základna shromažďovala rusy a ti odtud rozšiřovali svůj vliv a budovali další základny. Hlavní základnou se poté stala základna Tuchačevsky a Lenin ztratil svůj velký význam, co se stalo s generálem Morozovem není známo, po přistání maršála Jašina se stal hlavním velitelem on.

V. A. Ovsienko - Jeden z ruských dolů na siberit blízko hranice s američany. Byl američany napaden a dobyt a začali z něj těžit siberit. Gorkij tuto základnu získal zpět pod ruskou kontrolu a jeho lidem se zde podařilo použít siberit ke zpomalení času těžce raněných osob a tím zvýšit jejich šance na přežití než k nim dorazí pomoc. Poté odtud Gorkij odjel vést útok na Nový Kábul.

M. N. Rjutin - Další ze základen v komunistickém prstenci moci. Tato základna je pod velením P. P. Davidova. Ten je zapáleným vědcem a pokud mu dodáte artefakt na výzkum, podpoří vás jako generála a postaví vám několik slušných vozidel.

L. D. Trocky - Nová hlavní ruská základna, postavena Gorkým, pod velením Yashina. Velkolepá, stejně jako V. I. Lenin, ale hluboko v ruském území. Při její stavbě byly menší problémy s americkými hlídkami, arabskými uprchlíky kteří chtěli osvobodit zajatkyni z Nového Kábulu a arabskými šejky, kteří chtěli tyto uprchlíky popravit. Gorkij tyto problémy překonal a jeho základna obstála i při útoku američanů. Mcmillen ji spálil do základů po útoku na základnu Epsilon, což bylo v době kdy měli rusové potíže s araby, proto byl Trockij nechráněný.

Tuchačevsky - Hlavní ruská základna, symbolizovala sílu rudé armády. Byla silně opevněná, převážně automatickými věžemi, měla dva sklady a spoustu dalších budov. Přesto se jednotce pod velením Mcmillena podařilo tuto základnu srovnat se zemí za nepřítomnosti většiny její posádky. Proto byl jako nová základna vybudován L. D. Trocky, umístěn hlouběji v ruském území a tím více chráněn před američany.


Arabské základny

Nový Kábul - Velká arabská základna v blízkosti ruského území. Jako většina jiných arabských základen byla postavena narychlo, takže o silné obraně se dá mluvit snad jen s nadsázkou. Přesto je Nový Kábul plně funkční a dokáže vyprodukovat spousty vozidel za krátkou dobu. Po zpětném dobytí Ovsienka rusové udeřili na Nový Kábul a srovnali ho se zemí, zároveň se jim podařilo zajmout jednu z nadřízených žoldnéřů, Heike Steyer a odvedli ji s sebou.

Nový Samarkand - Hlavní arabská základna, která se stejně jako spousta jiných stěhuje z místa na místo a arabští šejkové se takto udržují v bezpečí. Základna je rozlehlá a přesto že se často stěhuje je i docela dobře opevněná. Nový Samarkand má pod velením Abdul Shariff, který však udělal osudovou chybu, když podcenil Alianci a zamítl jejich nabídku o převzetí neznámého artefaktu, který se v té době nacházel v jeho rukou. Pod spojitým velením Gorkého a Mcmillena byl Nový Samarkand rychle dobyt, Abdul Shariff zabit a artefakt získán.


Základny Aliance

Freedom - Hlavní a prakticky jediná alianční základna, hluboko v arabském území. Obsahuje ty nejlepší technologie americké i ruské strany, je skvěle opevněná a má ve svém držení několik artefaktů. Je vedená dvěma nejlepšími vojevůdci, jaké kdy minulost poznala: Johnem Mcmillenem a J. I. Gorkým. Při své výstavbě byla pod útek Platonova, potýkala se s araby, ale všechny tyto hrozby úspěšně překonala a aliance se stala velkým hráčem ve válce o siberitovou žílu.


Autor: Daniel 'zoNE' Gabryś
Překlad a úprava: Enguzrad
» Obsah > Do hloubky > Základny v kampani
Stránka vygenerována v 0.006 sec
Zavoláno 11 dotazů do databáze