Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Jste tu poprvé? Tohle musíte vidět!
» Obsah > Do hloubky > Budovy

Budovy

Stavba základny v Original War má pevně daná pravidla a nelze stavět budovy kdekoliv si člověk zamane.

Srdcem základny je skladiště nebo jeho vylepšená verze - velkosklad. Skladiště lze stavět kdekoliv pokud je vzdáleno alespoň 26 hexů od ostatních skladišť a velkoskladů hráče. Všechny další budovy lze stavět pouze v omezené vzdálenosti od skladiště.
Při započnutí stavby je z nejbližšího skladiště odstraněno množství surovin potřebné pro stavbu budovy. V případě že je stavba umístěna na místo, kde leží zásilky, jsou tyto zásilky použity k zaplacení ceny stavby a ze skladiště se odečte zbytek ceny. Pokud množství zásilek na zemi je vyšší než cena budovy, jsou nadbytečné zásilky ztraceny.
Skladiště také automaticky vytváří energetickou síť, kterou zásobuje připojené budovy energií z připojených elektráren, a zabraňuje cizím dělníkům obsazovat připojené budovy.

Technické budovy

Skladiště
Skladiště
Nejdůležitější budova v základně. Slouží ke skladování zásilek, automaticky skladuje natěženou ropu a siberit a zajišťuje dodávky materiálu a energie připojeným budovám. Také umožňuje postavám změnit své povolání na dělníka a nastavit trvalý transport materiálu do jiného skladiště.
Skladiště umožňuje stavbu budov do maximální vzdálenosti 26 hexů od skladiště. Prázdné skladiště může být obsazeno cizím dělníkem. Pokud se budova nachází v dosahu dvou skladišť je možné měnit, ke kterému skladišti je budova připojena.
 • Kapacita budovy: 6 postav
 • Vylepšení: na velkosklad
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 000
Siberit 000
Energie 000
Čas stavby 140150165
Obrana 8090100
Velkosklad
Velkosklad
Velkosklad vznikne vylepšením skladiště. Je funkcí totožný skladišti, ale je odolnější a umožňuje stavbu budov do vzdálenosti 34 hexů od velkoskladu.
 • Kapacita budovy: 6 postav
 • Vylepšení: žádné
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 202020
Siberit 000
Energie 000
Čas stavby 556065
Obrana 135150165
Laboratoř
Laboratoř
Laboratoř umožňuje výzkum nových technologií a umožňuje postavám změnit povolání na vědce, kteří v laboratoři provádí výzkum.
Laboratoř je rozdělena na dvě poloviny, které lze přestavět na specializované laboratoře. Základní laboratoř umožňuje provádět pouze základní výzkum, plně vylepšená laboratoř umožňuje jak základní výzkum tak i výzkum ve dvou dodatečných oborech.
 • Kapacita budovy: 6 postav
 • Vylepšení: Specializace obou polovin laboratoře.
Dílna
Dílna
Dílna umožňuje zadat výrobu vozidel s vybranou kombinací komponent, potřebné množství surovin je odečteno ze skladiště. Výrobu vozidel provádí mechanici, kteří se v dílně nacházejí a dílna také umožňuje postavám změnit povolání na mechanika.
Výzkum nových technologií umožňuje použít v dílně nové komponenty. Dílna také provádí montáž zbraní na obranné věže a umožňuje rozebírání vozidel na suroviny.
 • Kapacita budovy: 6 postav
 • Vylepšení: na továrnu
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 354040
Siberit 000
Energie 000
Čas stavby 110120130
Obrana 556065
Továrna
Továrna
Továrna má stejné funkce jako dílna, ale podporuje více komponent a vyžaduje energii. K továrně lze připojit přístavky, které dále rozšiřují nabídku komponent v továrně za cenu vyšší spotřeby energie.
Není možné kombinovat továrnu s přístavky různých národů, jsou podporovány pouze přístavky stejného národa. Přístavky nelze stavět mimo továrnu, ale pouze k již stojící továrně. Pokud je však továrna zničena či rozebrána, přístavky zůstávají na místě a automaticky se připojí k nové továrně.
 • Kapacita budovy: 6 postav
 • Vylepšení: přístavky
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 354040
Siberit 000
Energie 303030
Čas stavby 110120130
Obrana 8090100

Vojenské budovy

Zbrojnice
Zbrojnice
Zbrojnice umožňuje postavám změnit své povolání na vojáky. Slouží také jako základní obranná stavba, jelikož umožňuje postavám uvnitř střílet na nepřátele venku bez rizika, že by samy mohly být zraněny.
 • Kapacita budovy: 6 postav
 • Vylepšení: na kasárny
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 253030
Siberit 000
Energie 000
Čas stavby 556065
Obrana 707585
Kasárna
Kasárna
Slouží ke stejnému účelu jako zbrojnice, ale je odolnější a umožňuje výcvik speciálních bojových povolání (jsou-li vynalezeny potřebné technologie).
 • Kapacita budovy: 6 postav
 • Vylepšení: žádné
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 253030
Siberit 000
Energie 000
Čas stavby 303035
Obrana 100115125
Bunkr
Bunkr
Poskytuje kryt pro 1 postavu, která může z bunkru střílet na nepřátele, ale sama nemůže být nepřáteli zraněna.
Bunkr lze přestavět na obrannou věž nebo (v případě Američanů a Rusů) na automatickou věž.
 • Kapacita budovy: 1 postava
 • Vylepšení: na obrannou nebo automatickou věž
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 101010
Siberit 000
Energie 000
Čas stavby 303035
Obrana 455560
Obranná věž
Obranná věž
Podobně jako bunkr, obranná věž poskytuje postavě kryt před palbou, ale postava nepoužívá svoji vlastní zbraň nýbrž zbraň namontovanou na věži. Kvůli této zbrani věž vyžaduje energii. Čím vyšší má postava bojovou dovednost, tím lépe zbraň ovládá. Pokud má postava povolání voják dokáže zbraň ovládat dvakrát lépe než jiná povolání.
Zbraň se na věž umisťuje v dílně nebo továrně. Zbraně, které nejsou na vozidlech plně otočné se na věžích otáčí mnohem pomaleji. Američané a Rusové mohou obrannou věž přestavět na věž automatickou.
 • Kapacita budovy: 1 postava
 • Vylepšení: na automatickou věž
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 202020
Siberit 000
Energie 151515
Čas stavby 556065
Obrana 707585
Automatická věž
Automatická věž
Automatická věž je stejně jako obranná věž osazena zbraní z dílny nebo továrny, ale místo posádky se ve věži nachází počítačový systém, který věž řídí sám. Síla věže se tedy odvijí od úrovně počítačových technologií a proto není tak efektivní jako věž řízena zkušeným vojákem.
Zbraně, které nejsou na vozidlech plně otočné se na věžích otáčí mnohem pomaleji. Tuto věž mohou stavět pouze Američané a Rusové. Mohou ji také přestavět zpět na obrannou věž.
 • Kapacita budovy: 0 postav
 • Vylepšení: na obrannou věž
AmeričanéRusové
Zásilky 2020
Siberit 00
Energie 2020
Čas stavby 120130
Obrana 7585

Doly a elektrárny

Ropná věž
Ropná věž
Slouží k těžbě ropy z ropného ložiska. Lze postavit pouze na ložisku ropy a pracuje samostatně pokud je připojena ke skladišti.
 • Kapacita budovy: 0 postav
 • Vylepšení: žádné
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 101010
Siberit 000
Energie 000
Čas stavby 556065
Obrana 556065
Siberitový důl
Siberitový důl
Slouží k těžbě siberitu ze siberitového ložiska. Lze postavit pouze na ložisku siberitu a pracuje samostatně pokud je připojen ke skladišti.
 • Kapacita budovy: 0 postav
 • Vylepšení: žádné
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 101010
Siberit 000
Energie 000
Čas stavby 556065
Obrana 404550
Solární elektrárna
Solární elektrárna
Solární elektrárna je přístupná pouze Arabům a Američanům. Nevyžaduje žádné palivo, na její stavbu postačí dostatek zásilek, ale nevyrábí tolik energie jako ostatní druhy elektráren.
 • Kapacita budovy: 0 postav
 • Vylepšení: žádné
ArabovéAmeričané
Zásilky 2530
Siberit 00
Energie -15-15
Čas stavby 8590
Obrana 3540
Naftová elektrárna
Naftová elektrárna
Naftová elektrárna vyrábí energii spalováním ropy, ale vyrábí energie více než solární elektrárna.
 • Kapacita budovy: 0 postav
 • Vylepšení: žádné
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 202020
Siberit 000
Energie -30-30-30
Čas stavby 556065
Obrana 404550
Siberitová elektrárna
Siberitová elektrárna
Siberitová elektrárna po vynalezení rozvojů siberitových technologií vyrábí nejvíce energie a nespotřebovává při tom žádné palivo. Vyžaduje však určité množství siberitu, aby mohla být vůbec postavena.
(Přestože je výroba energie uvedena jako -60, bonusy z vynalezených technologií způsobí, že siberitová elektrárna bez rozvojů siberitových technologií vyrábí pouze -30 energie.)
 • Kapacita budovy: 0 postav
 • Vylepšení: žádné
ArabovéAmeričanéRusové
Zásilky 202020
Siberit 202020
Energie -60-60-60
Čas stavby 110120130
Obrana 455560

Budovy pro zvláštní účely

Teleport
Teleport
Ruská vozidla jsou nechvalně známá svojí rychlostí, proto Rusové vyvinuli teleport. Teleport umožňuje teleportaci libovolné jednotky menší než behemot, která do něj vstoupí, na místo výstupu.
Teleport se před každou teleportací musí nabít a není schopen odeslat jednotku pokud na výstupu není dostatek místa. Teleport také není schopen přemisťovat jednotky na libovolné místo, ale vědec musí napřed označit místo pro výstup z teleportu.
 • Kapacita budovy: 0 postav
 • Vylepšení: žádné
Rusové
Zásilky 10
Siberit 30
Energie 0
Čas stavby 65
Obrana 65
Řídící věž
Řídící věž
Tato budova slouží americkým mechanikům k ovládání dálkově ovládaných vozidel. Dokud je alespoň jeden mechanik uvnitř řídící věže připojen na nějaké dálkově ovládané vozidlo, věž spotřebovává energii.
 • Kapacita budovy: 3 postavy
 • Vylepšení: žádné
Američané
Zásilky 50
Siberit 0
Energie 10
Čas stavby 120
Obrana 70

Autor: Daniel 'zoNE' Gabryś
Překlad a úprava: Enguzrad, Timeshifter
Aktuální pro: 2.0.3.5
» Obsah > Do hloubky > Budovy
Stránka vygenerována v 0.005 sec
Zavoláno 11 dotazů do databáze