Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Pierwszy raz tutaj? Przeczytaj to!
» Indeks > Akademia Original War > Modowanie > Modowanie broni

Modowanie broni

Postanowiłem opuścić opis rodzajów kontroli, gdyż, jeżeli czytaliście poprzednie poradniki, to nie będzie stanowiło dla Was problemu. Mam jednak teraz chęć zacząć jedną z najfajniejszych opcji modowania pojazdów, czyli broń. Broń może być użyta zarówno w pojazdach, jak i wieżyczkach. Dzieli się ją na dwa rodzaje: COMBAT_WEAPONSNON_COMBAT. Przykład takiej listy broni jest najbardziej skomplikowany i sam do końca jeszcze go nie okiełznałem. Oto on:

WEAPON_TYPE  46 //numer identyfikacyjny broni
NATION Russian //narodowość broni
SYMBOL w-r-hg //wygląd broni
OIL 0 //koszt ropy
SIBERIUM 0 //koszt syberytu
CANS 45 //koszt skrzyń
TIME 30 //czas budowy
SOUND_NAME HeavyGun //dźwięk
SOUND_TYPE 0 //rodzaj dźwięku (0 - pojedyńczy wystrzał, 1 - seria )
SEL_XY 0 0 // (?)
ROTATE_TYPE Limited //rodzaj obrotu*
MODIFY_CHASSIS 1 //określa, czy broń ma wpływ na wygląd podwozia
SIGHT 9 //zasięg widzenia (w liczbie pól największego promienia obszaru)
WEIGHT  3 3 //pierwsza wartość oznacza ciężar minimalny, a druga maksymalny
ATTACK
	MINMAX_RANGE  4 14 //minimalny i maksymalny zasięg (minimalny musi wynosić co najmniej 1)
	FREQUENCY  1 79 //częstotliwość atakowania**
	DAMAGE 400 489 320 //obrażenia; pierwsza wartość na ludzi, druga na pojazdy, trzecia na budynki
	EFF 20 55 40 //wartości tu podane widnieją w interfejsie jako zadawane obrażenia (l, p, b)
	ANIM  2 2 3 //animacja ataku
END_OF_ATTACK
PRODUCED_IN 17 //miejsce produkcji 
TECHNOLOGY 34 //wymagana technologia

*Rodzaje ROTATE_TYPE (niedotyczy wieżyczek):

ROTATE_TYPE Free //obraca się dookoła
ROTATE_TYPE Free_gyro //obraca się dookoła, ale jest skierowana w górę (?)
ROTATE_TYPE Limited //obraca się jedynie o około 30 stopni
ROTATE_TYPE Firm //nie obraca się ROTATE_TYPE Bulldozer //atak typowy dla Buldożera
ROTATE_TYPE Head //atak typowy dla Mastodonta
ROTATE_TYPE Rotate //dla radarów; tzn. obraca się cały czas

**Działanie FREQUENCY:

Pierwsza liczba określa czas trwania pojedyńczego ataku, a druga czas na "przeładowanie". Obie wartości wyrażone są w tickach. Ticki nie mają jednego przelicznika na sekundy. Trzeba eksperymentować.

Nię będę tym razem wypisywał numerków fabryk i technologii. Można je znaleźć w plikach Data\GameInit\buildings.txt w linijce KIND oraz w Data\GameInit\technologies.txt w linijce TECHNOLOGY.

Od Radzia: W miarę możliwości postaramy się dopracować ten artykuł, aby opisywał jak najlepiej każdą opcję.

Autorzy: Backero, Radzio
Data utworzenia: 18 lipiec 2008
» Indeks > Akademia Original War > Modowanie > Modowanie broni
Strona wygenerowana w 0.004 sec
11 zapytań do bazy