Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Pierwszy raz tutaj? Przeczytaj to!
» Indeks > Akademia Original War > Modowanie > SAIL - pierwsze kroki: zmienne i komentarze

SAIL - pierwsze kroki: zmienne i komentarze

Główny blok kodu rozpoczynamy poleceniami startingbegin, a kończymy tradycyjnie end'em. Przykład:

starting
begin
end;

Uwaga! Po poleceniu end stawiamy średnik, a nie kropkę!

Podobnie jak w Pascalu, każde polecenie będzie kończone średnikiem.

Zmienne definiujemy przed blokiem startowym.

Zmienne lokalne (dostępne tylko w danym module) definiujemy za pomocą polecenia var:

var ZmiennaLokalna;

Tradycyjnie tutaj też pojawia się średnik.

Zmienne globalne (dostępne we wszystkich modułach) definiujemy za pomocą polecenia export:

export ZmiennaGlobalna;

Warto wspomnieć, że nazwy zmiennych nie mogą zawierać spacji, znaków matematycznych, specjalnych symboli etc. Ponadto, nazwa zmiennej musi zaczynać się od litery.

Uwaga! Wielkość liter w nazwach zmiennych, jak i poleceń czy funkcji, nie jest rozróżniana! Tak samo traktowana będzie zmiennazMiEnNa, czy varvAr.

Jednym poleceniem możemy zdefiniować wiele zmiennych:

var lokalna1, lokalna2, lokalna3;
export globalna1, globalna2;

Wartość zmiennym przypisujemy następnie w dowolnym bloku kodu (begin - end), np. w starting:

starting
begin
	lokalna1:= 'Radzio'; // to tzw. wartość typu string (ciąg znaków)
	lokalna2:= 21;    // integer (liczbowa, stałoprzecinkowa - całkowita)
	lokalna3:= 3,11;   // real (liczbowa, zmiennoprzecinkowa - rzeczywista)
	globalna1:= 2$50;   // time (czasowa, format: minut$sekund, dozwolone są liczby rzeczywiste)
	globalna2:= [lokalna3, 'lol', lokalna2, globalna1]; // lista
end;

Każde przypisanie wartości zmiennej kończymy średnikiem. Do przypisywania wartości możemy użyć operatora := bądź =.

W powyższym przykładzie użyłem komentarzy jednoliniowych. Wywołuje się je dwoma znakami backslasha (//):

// komentarz jednoliniowy

Komentarz wieloliniowy rozpoczyna się znakiem {, a kończy }:

{ komentarz wieloliniowy,
komentarz wieloliniowy,
komentarz wieloliniowy...
...
i tu też komentarz wieloliniowy }

I tak oto, czytelniku, poznałeś podstawy programowania w SAILu.

Autor: Radzio
Data utworzenia: 18 lipiec 2008
» Indeks > Akademia Original War > Modowanie > SAIL - pierwsze kroki: zmienne i komentarze
Strona wygenerowana w 0.008 sec
11 zapytań do bazy