Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Pierwszy raz tutaj? Przeczytaj to!
» Indeks > Akademia Original War > Modowanie > SAIL - wstęp do programowania (teoria)

SAIL - wstęp do programowania (teoria)

SAIL jest językiem skryptowym używanym w edytorze OW. Jest oparty na Delphi, przez co jego składnia jest również podobna do popularnego dziś w polskich szkołach Pascala.

Nieco różni się od niego składnią, która jest tu mniej rygorystyczna - np. "dwukropek" nie jest wymagany przy przyporządkowywaniu wartości zmiennym.

Największym problemem dla doświadczonych w Pascalu programistów mogą być listy. Czemu?
Pascal - jak i większość popularnych dziś i kiedyś języków - liczy numery porządkowe od "zera", podczas gdy SAIL zachowuje się jak człowiek i liczy od "jedynki".

W SAILu zachowane zostały pętle (while, repeat...until, for) oraz konstrukcje warunkowe (case, if...then) dostępne w Pascalu.
SAIL obsługuje także konstrukcje:

  • every (do powtarzania jakiegoś bloku kodu lub wywoływania go w określonym czasie i/lub po spełnieniu określonego warunku "wyzwalacza" (trigger), obsługiwane są także tzw. oznaczone every, którymi można dowolnie zarządząć - włączać je i wyłączać)
  • on (do wywoływania kodu po wystąpieniu określonego wydarzenia)

Tak jak w każdym języku programowania, tak i tu, w SAILu, można tworzyć zmienne i własne funkcje. I tak pojawia się kolejne ułatwienie. Nie trzeba definiować typu zmiennej. Polecenie var (jak i export) utworzy zmienną, która może mieć dowolny format. Nawet mieszany! W zmiennych można także zapisywać listy różnych wartości.

Każdy ceniący się (a właściwie swoje oczy) programista wie, że dobry kod nie obejdzie się bez komentarza. SAIL pozwala na zakomentowanie jednej lub kilku linii naraz.

Poza tym, programowanie w SAILu jest oparte na modułach, które można dowolnie włączać i wyłączać. Każdy moduł może mieć własne zmienne (tzw. lokalne) lub korzystać z ogólnodostępnych w danej misji (tzw. globalnych). Podobnie zachowują się własne funkcje (tzn. też są podzielone na lokalne i globalne).

Tyle w ramach wstępu do programowania w SAILu.

Życzę Ci drogi czytelniku, byś w swojej przygodzie z tym językiem wykorzystał wszystkie jego możliwości, by praca z nim była samą przyjemnością.

Autor: Radzio
Autor: Radzio
Data utworzenia: 17 lipiec 2008
» Indeks > Akademia Original War > Modowanie > SAIL - wstęp do programowania (teoria)
Strona wygenerowana w 0.005 sec
11 zapytań do bazy