Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Your first time here? View this!
» Index > Tournaments > Turniej CB 2012

Turniej CB 2012

Faza grupowa


Naliczanie Punktów:
Wygrana: 3 pkt
Remis: 1 pkt
Porażka: 0 pkt

Wyjaśnienie skrótów:
mz - możliwa zmiana

W razie remisu punktowego o wyjściu z grupy decyduję czas pokonania przeciwników w rozegranych meczach (kto ma lepsze czasy na 3 pojedynki przechodzi dalej).

Link do losowania grup: http://www.youtube.com/watch?v=XiqBW75Dlu0

Faza pucharowa


Regulamin turnieju


1. Każdy gracz musi rozegrać 3 walki między sobą w grupie.
2. Z grupy wychodzą 2 pierwsze miejsca. Walki muszą być udowodnione screenem z gry przez zwycięzce.
3. Walki muszą być sędziowane ( to może ulec zmianie chyba że ktoś zapiszę się do sędziowania).
4. Sędziowie mają obowiązek nagrywać pojedynki.
5. Sędzią nie może być osoba uczestnicząca w turnieju.
6. Nie stawienie się któregoś gracza bez podania konkretnej przyczyny na umówiony termin grozi oddaniem walki walkowerem.
7. Nie rozegranie walk w określonym terminie grozi wydaleniem z turnieju.
8. Gracze ustalają między sobą daty i godziny walk. Jedynie co ich ograniczona to ramy czasowe narzucone przez organizatora (tj. np walki grupowe mają się odbywać od 2 maja do 25 maja itp.)
9. W walce turniejowej może uczestniczyć tylko sędzia oraz dwóch pojedynkujących się graczy.
10. Zakaz używania jakichkolwiek programów hackujących czy bugów oraz wywoływanie synchry pod groźbą wydalenia z turnieju.
11. Zakaz podszywania się pod innych graczy.
12. Organizator ma prawo ukarać lub wykluczyć uczestnika turnieju za podważanie kompetencji sędziego oraz bezpodstawne oskarżenia
13. Regulamin może zostać zmieniony, uczestnik ma obowiązek zapoznawać się z nim na bieżąco - brak znajomości prawa szkodzi.

Zasady Dotyczące Utraty Synchronizacji:
1. W przypadku utraty synchronizacji podczas gry gdzie siły obu graczy są wyrównane i żadna ze stron nie poniosła dużych strat następuję powtórka walki z wymuszeniem na graczu który utracił synchronizację nagrywanie swojej walki powtórkowej. Nie nagrywanie walki powtórkowej przez takiego gracza oznacza oddanie walki walkowerem.

2. W przypadku utraty synchronizacji gdy jedna ze stron ma przewagę nad przeciwnikiem lub przeprowadza udany atak o wygranej decydują statystyki (wykresy: postacie, pojazdy, straty). Ten gracz który ma lepsze statystki (co najmniej 2 wykresy) wygrywa walkę.
» Index > Tournaments > Turniej CB 2012
Page generated in 0.003 sec
11 database queries called