Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
Jste tu poprvé? Tohle musíte vidět!
» Obsah > Do hloubky > Zvířata

Zvířata

Ve hře se kromě lidí nachází i různá zvířata, která mají odlišně silný vliv na hru. Některá z nich lze využít k boji, stavbě základny a dalším užitečným věcem.

Účinnost a síla zbraní je uvedena jako účinnost nebo síla proti měkkým cílům / vozidlům / budovám.
Kadence je uvedena jako počet střel / doba nabíjení.
Dostřel je uvedej jako minimální vzdálenost v hexech až maximální vzdálenost v hexech.

Účinnost v sobě kombinuje parametry síly a kadence. Síla, ne účinnost, se používá k výpočtu poškození cíle ve vztahu k jeho obraně.

Ochočitelná zvířata

Zvířata
Opočlověk
Náš předek, doprovázející nás po celé hře. Tento humanoid žil na naší planetě před dvěma miliony let. Zkoumáním jejich jazyka se podařilo vědcům všech národů s nimi komunikovat a přesvědčit je, aby se přidali k jejich straně konfliktu. Opolidé se však snadno vyděsí vojáků a vozidel a utíkají před nimi, dokonce se mohou po nepříznivém setkání s lidmi chovat agresivně a útočit na méně ozbrojená povolání. Jejich ochočení usnadňuje větší množství vědců, zvláště pak přítomnost již ochočených opolidí. Po ochočení opolidí je možné naučit je stavět budovy, používat samopal a dokonce řídit vozidlo nebo prozkoumat jejich ideje a přesvědčit je k sebevražedným útokům s výbušninami.
Opolidé získávají zkušenost podobně jako lidé, ale pouze v bojové a dělnické dovednosti, které jsou spolu provázané. U opolidí je také běžná velká rychlost pohybu.
Základní dovednosti
 • Rychlost: 10
 • Obrana: 10
 • Dohled: 10
Pěsti
 • Dostřel: 1 až 1
 • Síla: 92 / 34 / 59
 • Účinnost: 11 / 4 / 7
 • Kadence: 1 / 20
Zvířata
Šavlozubý tygr
Větší a silnější verze běžného tygra. Tento velký savec vybavený silnými a ostrozubými čelistmi je pravděpodobně nejnebezpečnějším predátorem své doby. Většinu času je plachý a lidem se vyhýbá, ale když je vyprovokován, dokáže roztrhat i vojáka a nebojí se napadnout ani vozidlo. Arabský šejk ho dokáže ochočit. Ochočený tygr se rozlišuje obojkem a nelze mu dávat příkazy, ale následuje svého šejka a samostatně napadá nepřátele poblíž. Jakkoliv jsou užiteční, častěji skončí jako cvičné cíle.
Základní dovednosti
 • Rychlost: 15
 • Obrana: 10
 • Dohled: 10
Zuby a drápy
 • Dostřel: 1 až 1
 • Síla: 210 / 67 / 67
 • Účinnost: 25 / 8 / 8
 • Kadence: 1 / 20
Zvířata
Mastodont
Tito obří pravěcí tvorové jsou příbuzní našich současných slonů. Díky jejich velikosti je lze dobře použít na boj a transport. Ve hře se nevyskytují příliš běžně, jsou také vcelku neškodní. Šejkové je mohou ochočit a používat jako dopravní prostředek. Ochočený mastodont se chová stejně jako neochočený, ale pokud na něj šejk nasedne, může ho řídit, střílet na něm z karabiny a zároveň nechat mastodonta útočit kly. Mastodont je ve hře vytvořen jako vozidlo a původně měl něco jako siberitový motor, tedy bylo možné ho najít detekcí siberitu a dokonce zničit artefaktem na destrukci siberitu.
Základní dovednosti
 • Rychlost: 11
 • Obrana: 80
 • Dohled: 10
Kly
 • Dostřel: 1 až 1
 • Síla: 24 / 48 / 40
 • Účinnost: 30 / 60 / 50
 • Kadence: 20 / 20

Suchozemská zvířata

Zvířata
Vakomyš
Středně velký tvor čtvrtohorní přírody, přežívající až do dnešních dnů. Živí se hmyzem a dalšími bezobratlými tvory. Přebytečnou energii si ukládají ve formě tuku do svého ocasu. Je naprosto neškodná, běžně se používá k nácviku střelby.
Základní dovednosti
 • Rychlost: 10
 • Obrana: 5
 • Dohled: 10
Zvířata
Phororhacos
Obří pravěký příbuzný současného pštrosa. Tento velký nelétavý pták má velmi silný zobák a rychlé nohy, živí se menšími býložravými tvory. Přesto se ve hře pohybuje pomalu, není vůbec nebezpečný a zvířata se navzájem nepožírají. Proto se stal pouze dalším oblíbeným cvičným cílem.
Základní dovednosti
 • Rychlost: 10
 • Obrana: 5
 • Dohled: 10
Zvířata
Prakůň
Jeden ze vzdálených příbuzných dnešního koně. Toto malé a rychlé stvoření se živí býložravě a má neúplná kopyta s polštářky, díky kterým se snadno pohybuje na měkké pralesní půdě. Ve hře není použitý na žádné mapě, avšak lze ho díky editoru přidat na vlastní mapy. Jako býložravec se při větším používání na mapách stane jen dalším, poněkud rychlejším cvičným cílem.
Základní dovednosti
 • Rychlost: 15
 • Obrana: 10
 • Dohled: 10

Vodní zvířata

Zvířata
Ryba
Předci našich současných ryb, jedni z nejstarších obratlovců naší planety. Stejně jako v reálném světě i ve hře se musí pohybovat jen ve vodě, avšak lze na ně z břehu střílet nebo vlézt za nimi do vody. Jsou naprosto neškodné.
Základní dovednosti
 • Rychlost: 10
 • Obrana: 5
 • Dohled: 10

Létající zvířata

Zvířata
Malý pták
Pravděpodobně jeden z předchůdců býložravých nebo hmyzožravých ptáků naší doby. Nejedná se o objekt ve hře, proto jej nelze zaměřit ani nijak zabít, nelze ho umístit v editoru přímo, ale musí se umístit programově. V mapách obsahujících tento kus kódu vám občas tito ptáci přelétnou přes mapu a doplňují tak krásně atmosféru hry.
Zvířata
Dravý pták
Poněkud větší než jeho druhý kolega. Podle jeho celkového vzhledu ho lze pokládat za dravce. Nejedná se o objekt ve hře, proto jej nelze zaměřit ani nijak zabít, nelze ho umístit v editoru přímo, ale musí se umístit programově. V mapách obsahujících tento kus kódu vám občas tito ptáci přelétnou přes mapu a doplňují tak krásně atmosféru hry.

Autor: Daniel 'zoNE' Gabryś
Překlad a úprava: Enguzrad, Sikorski
Aktuální pro: 2.0.3.5
» Obsah > Do hloubky > Zvířata
Stránka vygenerována v 0.014 sec
Zavoláno 11 dotazů do databáze